Buiten de schijnwerpers ziet alles er anders uit

Wanneer je de linkse media moet geloven, worden de Pales­tijnen in Israël achter­gesteld, en is de Gaza­strook arm en verpauperd. Wie zich goed laat infor­meren, weet wel beter: Palestijnen weten ook hoe ze van het leven moeten genieten.

Door Aviel Schneider |

Afbeelding: Arabische vrouwen op het strand in Tel Aviv. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Bij dit artikel behoren vier Telegram-video’s. Om een of andere reden werken die niet op de Nederlandse website. Bekijk ze maar op de Engelse website, https://www.israeltoday.co.il/read/outside-the-spotlight-everything-looks-different

De Palestijnse samen­leving is ook verdeeld in verschil­lende klassen, maar dit komt nauwelijks tot uiting in de buiten­landse media. In het buitenland worden de Palestijnen over het alge­meen gezien als vluchte­lingen of als een volk dat over het algemeen lijdt onder de Israëlische onder­drukking. Maar in Pales­tijnse net­wer­ken en andere Arabische bronnen wordt de Pales­tijnse bevolking afgeschilderd als zeer divers.

Israel Today wil u slechts een handvol berichten uit de Pales­tijnse net­werken voor­leggen, berichten die zelfs de Israëlische media niet brengen, maar die veel inzicht geven in het werkelijke leven van Palestijnse Arabieren. Wat op deze sociale media en andere kanalen verschijnt, is vaak reëler dan wat in de main­stream media te zien is. Daarom vertrou­wen wij vaak veel meer op een aantal lokale Arabische bronnen die ons een veel beter beeld geven van de werke­lijk­heid. Wij delen vaak updates van deze bronnen op ons Israel Today Telegram kanaal. (in het Engels en Duits).

De meesten zullen zeker niet veel hebben gehoord over de klassen­maat­schappij van de Pales­tijnen. Onder­aan staan de Pales­tijnen uit de Gaza­strook, gevolgd door de Palestijnen uit de zogenaamde ‘bezette gebieden’ van Judea en Samaria, en bovenaan staat de Arabische bevolking van Israël, die wordt gezien als deel van het Palestijnse volk. Ook deze kunnen in verdere klassen worden onderverdeeld, bijvoorbeeld in Judea en Samaria. Bethlehem staat daar op de voorgrond, mede vanwege de christelijke bevolking. Hebron en omgeving staan aan de onderkant van de klassenmaatschappij.

De afgelopen weken hebben we op de sociale media veelvuldig gezien hoe men binnen de Pales­tijnse bevolking over anderen denkt. Tijdens de islamitische feestdagen genoten duizenden Pales­tijnen uit de bijbelse gebieden Judea en Samaria van Israëls stranden, van Ashkelon in het zuiden tot Haifa in het noorden. Israël gaf vergunningen af om zijn grondgebied binnen te komen via controleposten; anderen zijn misschien zelfs illegaal binnengekomen door gaten in het hek. Maar zelfs dan knijpt Israël gewoonlijk een oogje dicht tijdens de feest­dagen. In een videoclip op de sociale media klaagt een Palestijn uit de gebieden over het feit dat hij in Jaffa 50 shekels moet betalen voor een pita met shoarma. Waar hij woont, zou dat slechts 10 shekels kosten.

Maar de meest in het oog springende video kwam van het strand van Jaffa, waar duizenden Pales­tijnen uit de oostelijke berg­keten baadden tijdens de isla­mitische feestdagen. Op het strand bij Jaffa’s populaire restaurant Manta Ray riep een Arabische bad­meester via de luidspreker om een moeder met de naam Sahir. Haar kleine meisje Tima was alleen en op zoek naar haar moeder. De Arabische badmeester riep: ‘Sahir, kom uit het water. Schaam je! Je kind is alleen.’

De Arabier die de hele episode op video vastlegde, voegde er zijn eigen com­men­taar aan toe:
‘Ongelooflijk, de bezoekers van de ‘gebieden’ brengen ons in verlegenheid. Ze vergeten hun kinderen op het strand. Wat een schande, schande, schande!’ (Fadichot in het Arabisch).

Deze video ging viraal, en veel Palestijnen uit Judea en Samaria voelden zich erdoor beledigd, waarbij sommigen zelfs dreigden met een rechts­zaak wegens smaad.

Tegelijkertijd maakte een andere videoclip uit de Gaza­strook furore op de Palestijnse sociale media. Een fijn diner met luide muziek, waarbij mannen en vrouwen samen rond de tafels zaten, werd bekriti­seerd als ‘corruptie van de moraal’. Ook al trad de zangeres op met een hijab (hoofddoek), dit was geen toonbeeld van de traditionele islam, zeker niet in de Gaza­strook, waar de funda­menta­listische Hamas regeert. Maar naast de kritiek waren er ook jonge Palestijnen die de aanpak van die avond toejuichten: ‘Dit is vooruit­gang en open­heid naar het Westen.’

In een ander geval verklaarde een Palestijnse beroemd­heid genaamd Huda, dat er ook een andere manier van leven bestaat in Gaza: ‘Er zijn heel wat mensen die zich een luxueus leven kunnen veroor­loven in de Gaza­strook.’ Geld beïnvloedt alles, ook de islamitische voor­schriften. Dit diner werd overigens gefilmd in het populaire Cedar Restaurant in Cairo Street in de Gaza­strook, op slechts 100 meter van het strand. Volgens de Google beoor­delingen kreeg het Cedar Restaurant een indrukwekkende 4,5 sterren in een totaal van 56 beoordelingen.

In Tel Aviv betrapten Palestijnse paparazzi hun gouver­neur van Hebron, Jabrin Albakri, zittend in een ijssalon. Ook dit werd zowel positief als negatief beoor­deeld op de sociale media. Thuis in Hebron bekriti­seren de Pales­tijnen de Israëli’s om hun gedrag, maar aan de andere kant weten ook zij van het leven in Israël te genieten. Niet alleen de gouverneur.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.