Brian Greenaway: ‘Sorry, ik ben Joods!’

De Londenaar Brian Greenaway groeide op in een liefdevol gezin dat zich zeer bewust was van zijn Joodse identiteit – maar meer vanuit een politiek zionistisch dan vanuit een religieus oogpunt.

Door Charles Gardner |

Hij was bevooroordeeld tegenover Arabieren, omdat hij vond dat zij zijn volk probeerden te vernietigen, en hij haatte christenen vanwege de geschiedenis van verschrik­kelijke vervolging die zij door toedoen van de kerk hebben ondergaan.

Het zal u dus misschien verbazen dat hij nu niet alleen in Jezus gelooft, maar ook een gewijd predikant is die aan het hoofd staat van de Britse afdeling van een organisatie, die zowel Joden als Arabieren in Israël wil bereiken.

‘Ik ben eind jaren zestig in Zuid-Londen geboren en opgegroeid in een liefdevol gezin, maar zonder enig geloof of enige vorm van geloofsbeleving,’ vertelde Brian me.

‘Twee dingen hebben echter een grote invloed op mij gehad. Mijn vader leerde me over mijn Joodse identiteit, maar vooral vanuit een politiek zionistisch standpunt, waardoor ik een sterke band met Israël en het Joodse volk kreeg. Maar ik was bevooroordeeld tegen het Arabische volk, omdat ik vond dat ze ons probeerden te vernietigen.

‘Ik had ook een hekel aan christenen en kerken, en kon zelfs geen kerk binnengaan. Ik kreeg er rillingen van en als ik ooit christenen op tv zag, schold ik ze uit en wilde niet luisteren. Ik begreep toen niet echt waarom, maar nu realiseer ik me dat het kwam door de geschiedenis van verschrikkelijke vervolging van Joodse mensen door de kerk.

‘Het tweede wat echt invloed op mij had, was toen ik betrokken raakte bij spiritisme en andere occulte activi­teiten – Joodse mensen zijn vaak erg geïnteresseerd in spirituele dingen. Maar ze brachten me grote schade toe op mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. Toen ik 20 was, had ik psychische problemen en ik zag geen reden meer om te leven. Mijn gezondheid ging snel achteruit en mijn ouders, die veel om mij gaven, waren erg bezorgd.

‘Rond die tijd begon ik op een kantoor te werken waar twee jongedames, die christen waren, mij over Jezus vertelden, waarop ik het standaardantwoord gaf: ‘Het spijt me – ik ben Joods. Jezus heeft niets te maken met Joodse mensen.’

‘Daarop gaven ze me een exemplaar van een boek genaamd Betrayed (Verraden) door Stan Telchin. Het is het verhaal van een Joodse man wiens dochter in Jezus gaat geloven, en hoe hij haar nieuw-gevonden geloof probeert te weerleggen. Maar uiteindelijk wordt ook hij een gelovige! Dit zette me echt aan het denken over de relevantie van Jezus voor Joodse mensen, en zette me op een ontdekkingsreis, waarbij ik verschillende andere boeken las.

‘Later nodigden ze me uit voor een bijeenkomst van de Full Gospel Business Men’s Fellowship International, waar ik een aantal zeer redelijke en intelligente mannen ontmoette, van ongeveer mijn leeftijd, die op mij leken. Dat was tot het einde van de maaltijd – toen begonnen ze allemaal te zingen; ik dacht dat ik overvallen was en voelde me niet op mijn plaats. Maar ze hadden allemaal een oprecht geloof en hadden dat in hun leven geïnte­greerd. Ik wilde meer weten.

‘Korte tijd later werd ik uitgenodigd in een soortgelijke kerk (met veel uitbundig gezang, maar deze keer was ik er beter op voorbereid). Ze waren enthousiast, loofden en klapten, en ik wist dat er iets echts aan de hand was. Ik had andere kerken geprobeerd, maar die leken koud en formeel. Aan het eind van de samenkomst deed de spreker een oproep aan hen die Jezus wilden leren kennen. Alles wat ik geprobeerd had was mislukt en mijn leven was uit de hand aan het lopen. Ik voelde me sterk aangetrokken om te reageren en ging naar voren in de kerk om Jezus als mijn Heer en Redder aan te nemen.

‘Ogenblikkelijk veranderde het leven voor mij. Plotseling kregen de dingen kleur, doel en betekenis. In de weken daarna ontving ik de doop met de Heilige Geest en genezing van depressies. Ik werd ook genezen van een maagzweer en werd spoedig lichamelijk veel gezonder.

‘Al snel raakte ik nauw betrokken bij het kerkelijk leven en ik werd lid van het jeugdleiderschapsteam. En na een aantal jaren werd ik uiteindelijk voorganger van de kerk als predikant bij de Assemblies of God.

‘Maar omdat ik met mijn vooroordelen had afgerekend, was ik mijn Joodse afkomst vergeten. Toen, in 2005, brachten Ari en Shira Sorko-Ram van Maoz Israel Ministries een bezoek aan mijn gemeente. Zij spraken over Israël en de Joodse gelovigen in Jezus daar en over de hele wereld. Dit wekte mijn interesse en ik realiseerde me dat je volledig Joods kunt zijn en óók een volgeling van Jezus, iets wat ik nog niet eerder had gehoord.

‘Dit begon voor mij een ontdekkingsreis naar mijn eigen identiteit, die ik sindsdien ben blijven maken. In 2011 kregen mijn vrouw Elizabeth en ik de kans om meer betrokken te raken bij Maoz, wat leidde tot mijn huidige rol als hoofd van de Britse afdeling. Ik ben nog steeds een voorganger van de Assemblies of God en maak deel uit van het leiderschapsteam van een kerk in Zuidoost-Londen.

‘Overigens ben ik uiteindelijk getrouwd met een van die jongedames op kantoor waar ik het over had, en we hebben onlangs gevierd dat we 30 jaar samen zijn!

‘In mijn huidige rol bij Maoz leid ik het Britse kantoor en reis ik ook door het land om over ons werk te praten en onderwijs te geven aan kerken. We hebben een aantal kerken en personen die met ons samenwerken in ons werk, dat echt gericht is op het brengen van het evangelie naar Israël totdat ‘heel Israël gered is’ (Rom. 11:26).’

Opmerking van de redactie: Hoewel Maoz actief is in het aanmoedigen en ondersteunen van de groei van het evangelie in Israël in het algemeen, doen ze ook veel voor het stimuleren van de toenemende integratie van Arabische gelovigen in de voortdurende outreach van Messiaanse gemeenten, die voornamelijk uit Joodse volgelingen van Jezus bestaan. Voor meer informatie over hun werk, zie maozisrael.org.


Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, ; Peace in Jerusalem, A Nation Reborn, en King of the Jews.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.