Bouw nieuwe woningen in Judea en Samaria gestopt

De bouw van nieuwe woningen in Gebied C in Judea en Samaria is feitelijk stopgezet. Vergaderingen van de planningscommissie, die de bouw van woningen in dit gebied moet goedkeuren, zijn deze week en in mei zonder opgaaf van redenen afgelast.

Door Redactie Israel Today |

Dit betekent dat de commissie sinds februari niet meer is bijeengekomen en dat er sindsdien dus geen nieuwe woningen zijn goedgekeurd. Op dit moment wachten ongeveer 5500 woningen op een vergunning, waarvan de helft direct zou worden gebouwd als men de benodigde documenten zou ontvangen.

Alleen Netanyahu krijgt de schuld van deze de facto bouwstop voor ‘nederzettingen’, hij zegt de geplande vergadering af en er worden geen nieuwe data gegeven.

‘Er is al meer dan een half jaar geen enkele woon­eenheid in de regio goedgekeurd en we hebben nog geen definitieve datum voor de bijeenroeping van de commissie ontvangen. We zitten nu midden in een bouwstop in Judea, Samaria en de Jordaanvallei’, klaagde een woordvoerder van de Yesha-raad, die de belangen van de bewoners in de omstreden gebieden behartigt.

Netanyahu toont zich steeds alleen kort voor de verkiezingen een vriend van de ‘pioniers’, maar tijdens zijn ambtstermijn toont de regering weinig hulp bij het gaan bewonen van de bijbelse gebieden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.