Blinken erkent: VN-scholen onderwijzen antisemitisme

De Amerikaanse minister van Buiten­landse Zaken Anthony Blinken heeft op 8 juni in een getuigenis voor een Senaats­commissie voor kre­dieten met eigen woorden bevestigd dat de UNRWA anti­semitische en anti-Israël informatie verspreidt in haar onder­wijs­materiaal.

Door Yossi Aloni |

UN Relief and Works Agency (UNRWA) is het orgaan van de Verenigde Naties dat zich bezig­houdt met het Palestijnse ‘vluchte­lingen­vraag­stuk’. De Pales­tijnse Arabieren zijn de enige van de vele echte vluchte­lingen­populaties in de wereld die een eigen VN-orgaan hebben.

In antwoord op een vraag van de Democratische senator Chris Van Hollen, beschreef Blinken de haat­dragende taal van de UNRWA als ‘misbruik van het systeem’. Hij verklaarde dat de regering-Biden weliswaar van plan is de finan­ciering van de Verenigde Naties te vernieuwen, maar dat de VS ‘vast­besloten’ zijn om hervor­mingen in de UNRWA te zien. ‘Wij zijn vast­besloten om de nood­zakelijke hervormingen door te voeren met betrekking tot enkele misbruiken van het systeem die in het verleden hebben plaatsgevonden, in het bijzonder (…) met betrekking tot het verspreiden van antisemitische of anti-Israël informatie in haar onderwijsproducten.’

Hij zei verder dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ‘zeer zorgvuldig’ zou kijken naar de bestaande werkwijzen onder de UNRWA om opruiing in onderwijsmateriaal aan te pakken.

UNRWA scholen hebben helaas het conflict alleen maar laten voortduren. (Foto: Ahmad Khateib/Flash90)

Dit is de eerste keer dat een Democratische regering het bestaan erkent van antisemitische en gewelddadige inhoud in het lesmateriaal van de UNRWA.

Het IMPACT-se Research and Policy Institute, dat de inhoud van schoolboeken over de hele wereld onderzoekt en analyseert, heeft voorafgaand aan de hoorzitting van Blinken contact opgenomen met en informatie verstrekt over de inhoud van UNRWA schoolboeken aan de kantoren van de Senaat en de leden van het Congres van de Commissie voor kredieten.

In februari vroeg het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken IMPACT-se om beleids­aanbe­ve­lingen, na een briefing die het instituut had met het team dat belast was met de vernieuwing van de financiering en de betrek­kingen met UNRWA.

In januari bracht IMPACT-se de eerste studie uit met een analyse van het door UNRWA gepro­du­ceerde en geschreven les­materiaal (met het logo van de VN-organisatie). IMPACT kwam tot de conclusie dat het les­materiaal vol staat met haat, ophitsing tot jihad en geweld, en dat er geen enkele inhoud in voorkomt die vrede, het stichten van vrede en verdraag­zaam­heid bevordert.

Palestijnse kinderen houden op 11 augustus 2014 posters omhoog bij een UNRWA-school tijdens een protest wegens het doden van Palestijnse kinderen tijdens Operation Protective Edge. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90

In april werd het EU-parlement de eerste wetgevende macht ter wereld die de UNRWA formeel veroor­deelde wegens het aanzetten tot haat en geweld in haar les­materiaal. Het parlement eiste de onmid­dellijke verwij­dering van dit materiaal, nadat tientallen parle­ments­leden van alle leidende politieke partijen in Brussel het afgelopen half jaar op de kwestie waren gewezen.

Directeur-generaal Marcus Chef van IMPACT-se zei: ‘UNRWA vertelt donorlanden al jaren dat het opruiing in de Palestijnse school­boeken tegen­gaat. In feite ontdek­ten we dat de inhoud van de UNRWA zelf op sommige plaatsen nog erger is dan die van de Pales­tijnse Autoriteit. Het is terecht dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zich nu gaat richten op het uitroeien van haat­dragend onderwijs op UNRWA-scholen. Het tijdperk waarin de UNRWA probeert iedereen zand in de ogen te strooien en elke dag haat­onderwijs geeft, moet nu echt voorbij zijn.’

Eric Agassi, vicepresident van IMPACT-se, zei dat dit het begin is van een veranderings­proces van de trend van de reactie van de regering, door van UNRWA hervormingen in het onderwijs te eisen in ruil voor het hervatten van de toegezegde financiering. Dit volgt op de stille en effectieve samenwerking van het instituut met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Congres.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.