Bennett: Israëlisch-Palestijns vredesproces is nu dood

‘Ik ben tegen een Pales­tijnse Staat – ik denk dat het een vrese­lijke ver­gis­sing zou zijn,’ zegt de huidige Israëlische leider, premier Naftali Bennett. Maar hoe zit het met de man die over twee jaar zijn plaats zal inne­men, de huidige minister van Buiten­landse Zaken Yair Lapid?

Door Ryan Jones |

De Israëlische premier Naftali Bennett zegt dat het vredesproces met de Palestijnen op dit moment feitelijk dood is, en om die reden heeft het geen zin om zelfs maar te proberen hun leiders te ontmoeten.

‘Ik zie geen logica in het ontmoeten van iemand die IDF-soldaten aanklaagt in Den Haag en hen beschuldigt van oorlogs­misdaden, en tegelijker­tijd sala­rissen betaalt aan terroristen,’ zei Bennett over de Palestijnse leider Machmoud Abbas in een interview vóór Yom Kippoer met de publieke omroep Kan.

Tegelijkertijd zei Bennett dat hij er voorstander van is om de samen­werking en de veilig­heids­relatie met de Pales­tijnse Autoriteit in stand te houden omwille van de relatieve rust, en daarom was hij er niet tegen dat minister van Defensie Benny Gantz eerder deze maand een ontmoeting had met Abbas.

Maar hoe zit het met het vredesproces? ‘We begrijpen allemaal dat het op dit moment niet relevant is,’ benadrukte Bennett.

Zelfs als de besprekingen zouden worden hervat – iets dat zowel de VS als Egypte graag zien gebeuren – benadrukte Bennett, dat hij zich nooit zou neerleggen bij de oprichting van een soevereine Palestijnse Staat. ‘Ik ben tegen een Palestijnse Staat – ik denk dat het een verschrik­kelijke vergissing zou zijn,’ zei hij. ‘Ik zal dat niet doen.’

Terwijl Bennett onderstreept dat een Palestijnse Staat een slecht idee is, deelt de man die hem over twee jaar zal vervangen, minister van Buiten­landse Zaken Yair Lapid, die overtuiging misschien niet. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Herstel van de Gazastrook

Intussen prezen enkele Palestijnse functionarissen deze week in stilte de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid (die over twee jaar Bennett zal opvolgen als premier) voor het presenteren van een plan om de Gazastrook economisch te herstellen.

In een toespraak die hij zondag hield bij het Instituut voor Terrorisme­bestrijding van de Reichman Universiteit (voorheen het IDC Herzliya), stelde Lapid een twee­faseplan voor van inter­nationale investe­ringen en Israëlisch-Pales­tijnse samenwerking om de infra­struc­tuur van Gaza te her­bouwen, een enorme nieuwe zeehaven te bouwen, en het lokale bedrijfs­leven te stimuleren.

Lapid zei dat dit alles zou plaatsvinden onder streng inter­nationaal toezicht en op voorwaarde dat Hamas alle geweld tegen Israël beteugelt. Hij ziet ook, als onderdeel van de tweede fase, een terugkeer van de Palestijnse Autoriteit om de controle over de economische en civiele zaken in Gaza over te nemen.

‘Dit is het nieuwe Oslo. Het programma dat Lapid heeft aangekondigd kan Gaza redden. Dit is de eerste keer in 11 jaar dat iemand in Israël een oplossing voorstelt voor het probleem van Gaza in het kader van een twee­staten­oplossing,’ vertelde een niet bij naam genoemde Palestijnse ambtenaar aan Zman Israel, nadat zowel de leiders van de Palestijnse Autoriteit als die van Hamas het voorstel van Lapid publiekelijk hadden verworpen.

Lapid legde niet uit waarom hij denkt dat Hamas ermee zal instemmen om de controle over Gaza terug te geven aan zijn rivalen in de Palestijnse Autoriteit. In 2007 greep Hamas met geweld Gaza in een bloedige staatsgreep tegen de PA.
Lapid ging ook niet in op het feit dat het internationale toezicht in Gaza herhaaldelijk is mislukt door de onver­zette­lijke houding van Hamas, en dat de terreur­groep een geschie­denis heeft van het breken van zijn beloften om de rust te bewaren.
Waarom zou het deze keer anders zijn?

Israëlische leiders zoals Yair Lapid geloven misschien dat Hamas, net als de PLO daarvoor, pragmatischer wordt na jarenlang een gebied te hebben bestuurd. Zoiets is mogelijk, of ze vinden dat er iets moet gebeuren, en kan het geen kwaad om opnieuw te proberen een wortel voor hun neus te houden.

Het valt nog te bezien of Lapid een andere aanpak zal kiezen van Abbas en de leiding van de PA wanneer hij op 27 augustus 2023 de rol van premier op zich neemt.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.