Bennett: ‘Israël kan de wereld helpen bij klimaatcrisis’

Op de Klimaattop heeft premier Bennett gewezen op Israëlische start-ups als oplossing voor de klimaatcrisis. Israëli’s zijn zich wel bewust van en bezorgd over klimaat­verandering, maar ze hebben zo veel andere bedrei­gingen aan te pakken dat dit niet veel aandacht krijgt.

Door Rachel Avraham |

Afbeelding: Premier Naftali Bennett spreekt de klimaat­conferentie in Glasgow toe. (Foto: Haim Zach/GPO)

Op de lopende klimaattop COP26 heeft premier Naftali Bennett Israëlische start-ups aangeprezen als de oplossing voor de wereldwijde klimaat­veranderings­crisis: ‘Als het land met de meeste start-ups per hoofd van de bevolking in de wereld, moeten we onze inspanningen kanaliseren in het redden van onze wereld. Laten we reëel zijn. Israël is een klein land. We zijn minder dan een derde zo groot als Schotland. Onze koolstof­voetafdruk mag dan klein zijn, maar onze invloed op de klimaat­verandering kan enorm zijn. Als we de situatie willen veranderen, moeten we Israëls meest waarde­volle energiebron bijdragen: de energie en de denkkracht van ons volk.

Hoewel veel Israëlische bedrijven in potentie veel kunnen bijdragen aan de wereldwijde strijd tegen klimaat­verandering, is het een beetje een anomalie dat de regering Bennett deze kwestie nu promoot, nadat een recent rapport van de Algemene Reken­kamer conclu­deerde, dat Israël niet is voorbereid op nood­situaties als gevolg van klimaat­verandering. Staatscontroleur Matanyahu Englman merkte onlangs zelfs op: ‘Israël is een van de weinige landen in de wereld die nog niet werkt op basis van een begroot en goedgekeurd nationaal ontwik­kelings­plan, hoewel het een gebied is met verhoogde risico’s en daarom meer blootgesteld is aan de risico’s van klimaat­verandering.’

Englman vervolgde: ‘De Staat Israël is niet voorbereid op de klimaatcrisis en er is nog geen verandering gekomen in de zienswijze van het Israëlische beleid ten aanzien van deze kwesties. Er zijn aanzienlijke kloven tussen de zienswijze in Israël en in de wereld.’ Hij beweerde dat hoewel Israël het VN-verdrag inzake klimaat­verandering heeft geratificeerd, het verdrag in de Joodse Staat niet ten uitvoer is gelegd. Dit komt omdat, hoewel klimaat­verandering een belangrijke mondiale kwestie is, de Staat Israël in eigen land grotere prioriteiten heeft.

Grotere bedreigingen
We worden bijvoorbeeld omringd door Iraanse vazallenlegers, zoals Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad, Hezbollah en Iraanse milities in Syrië, die allemaal acties onder­nemen die een bedreiging vormen voor de Staat Israël. En natuurlijk is er het feit dat de Islamitische Republiek Iran dagelijks ‘Dood aan Israël’ scandeert, zelfs terwijl het kernwapens ontwikkelt om zijn vazallen te bewapenen, zodat zij Israël op verzoek kunnen treffen. Dit is een zeer ernstig en onmiddellijk gevaar, en de belangrijkste strategische bedreiging voor de Staat Israël.

Daar komt nog bij dat Fatach en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) op de Westelijke Jordaanoever eveneens aanzetten tot geweld en met ons in confrontatie zijn. Daarnaast heeft de Staat Israël te maken met interne etnische spanningen tussen Joden en Arabieren, een piek in de criminaliteit in de Arabische sector die een bedreiging vormt voor onze samenleving, en natuurlijk de pandemie, die een bedreiging vormt voor de fysieke gezondheid, de geestelijke gezondheid en de economie van ons land, en die tevens leidt tot meer huiselijk geweld. Tot overmaat van ramp is er een sterke toename van anti­semitische aanvallen in de Joodse diaspora, die tijdens de pandemie alleen maar erger is geworden, wat een grote bedreiging vormt voor onze Joodse broeders en zusters die in het buitenland wonen. Jarenlang was dit waar de Israëlische regeringen zich op concentreerden. Zij hadden niet de capaciteit om de klimaat­veranderings­crisis echt aan te pakken.

Waarom nu al dat gepraat over klimaat­verandering?

Plotseling maakt de regering Bennett van klimaat­verandering een prioriteit en de vraag is waarom. Gedeeltelijk reageert de regering Bennett slechts op wat het Israëlische volk wil. Hoewel het Israëlische volk zich op andere zaken concentreert, bleek uit een recente enquête van het Israel Democracy Institute dat:

  • 70% van de Israëli’s is bezorgd over de verspreiding van ziekten en epidemieën tegen de achtergrond van de klimaatcrisis;
  • 63% van de Israëli’s is bezorgd over de toename van de luchtverontreiniging;
  • 60-61% is bezorgd over de vernietiging van de planeet als biosfeer en de gevolgen voor de economische situatie van zwakkere bevolkingsgroepen in de hele wereld als gevolg van de klimaatcrisis;
  • 56% maakt zich zorgen over tekorten aan natuurlijke gassen en grondstoffen als gevolg van de klimaatcrisis; en in het licht van dit alles
  • 75% van de Israëli’s vindt dat de Israëlische regering in deze kwestie actie moet ondernemen.

Door de COP26 in Glasgow bij te wonen en over een kwestie te spreken die andere regeringen niet echt hebben aangepakt, laat Bennett het Israëlische publiek zien dat hij een staatsman is die ontvankelijk is voor hun wensen. Door de huidige samen­stelling van de Israëlische regerings­coalitie is het moeilijk voor hem om veel van de meer dringende kwesties zoals Hezbollah, Hamas, de heropening van het Ameri­kaanse consulaat voor Palestijnen in Jeruzalem en besprekingen met de Palestijnse Autoriteit aan te pakken zonder het risico te lopen dat de regering instort. De klimaat­kwestie geeft hem dus de kans om iets te doen waarvan het Israëlische publiek zou willen dat hij het doet zonder risico voor zijn coalitie. Zoals de pandemie, waarover in Israël vrijwel iedereen het eens is.

Prioriteit voor president Biden
Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is het feit dat klimaat­verandering belangrijk is voor de regering-Biden. Op de COP26 noemde de Amerikaanse president het een ‘morele en economische noodzaak’ om deze kwestie aan te pakken. Terwijl Trump uit het akkoord van Parijs over klimaat­verandering stapte, sloot Biden zich er opnieuw bij aan, en is hij niet alleen zeer toegewijd aan het verminderen van de uitstoot van broeikas­gassen door Amerika, maar ook aan het helpen van minder ontwikkelde landen om hun uitstoot ook te verminderen.

Aangezien de Staat Israël al spanningen heeft met de regering-Biden over de Iraanse nucleaire deal, het openen van een Amerikaans consulaat voor Palestijnen in Jeruzalem en zelfs het opnieuw toetreden tot de beruchte UNHRC, waaruit Trump zich terugtrok, kan Israël de spanningen verminderen in zijn relatie met Washington door een volwaardige partner te zijn in de strijd tegen de klimaat­verandering. Premier Bennett benadrukte wat Israël te bieden heeft in deze strijd in de hoop de relatie tussen Jeruzalem en Washington te verbeteren.

Klimaat­verandering kan heel goed een belangrijke kwestie zijn die moet worden aangepakt. Een recent rapport van het Institute for National Security Studies (INSS) stelde: ‘Er is gesuggereerd dat de onrust in Syrië op zijn minst gedeeltelijk werd veroorzaakt door boeren die hun velden verlieten na een vierjarige droogteperiode, van 2007-2010, naar steden zoals Damascus trokken, en na geen werk te hebben gevonden, werden gerekruteerd voor rebellen­groepen, waaronder de Islamitische Staat (ISIS). Dergelijke onrust onder de bevolking kan gemakkelijk leiden tot geweld­dadige opstanden en zelfs een burger­oorlog, en uiteindelijk tot nieuwe golven van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika, die een beter leven zoeken in Europa.’

In hetzelfde rapport werd ook beweerd dat de stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaat­verandering nadelige gevolgen zou hebben voor Egypte en de Perzische Golfstaten waarmee Israël vredesverdragen heeft gesloten: ‘Een MIT-team (2018) ontdekte dat stijgende temperaturen zelfs de rijke en stabielere Perzische Golfstaten onbe­woonbaar kunnen maken tegen 2050. Bij een stijging van de zeespiegel met één meter in de Middellandse Zee zal de Nijldelta gedeeltelijk onder water komen te staan, met steden als Alexandrië en Port Said onder water. Momenteel wonen er meer dan 6 miljoen mensen in deze gebieden, en de meesten zullen moeten worden geëvacueerd en geher­huisvest. Bovendien wordt verwacht dat de Egyptische bevolking tegen 2050 tot 200 miljoen zal zijn verdubbeld. Dit zou kunnen resulteren in een enorm klimaat­vluchte­lingen­probleem voor de regio.’

Anderen vrezen dat de verwachte toename van hittegolven en het daaruit voortvloeiende gebrek aan water­voor­raden de instabiliteit langs de grenzen van Israël zal aanwakkeren. En natuurlijk zijn er voor­spel­lingen van wereld­wijde onrust met inbegrip van natuur­rampen van epische proporties die leiden tot het einde van de wereld zoals wij die kennen.

Maar lees de Hebreeuwstalige media, of spreek met Israëli’s op straat, en je hoort nauwelijks iets over de opwarming van de aarde. Hier zijn de topprioriteiten (en dat zijn ze al sinds 1948) de bedreigingen van de nationale veiligheid. En nu hebben we een dreigende nucleaire Islamitische Republiek Iran, een pandemie, en ontelbare binnen­landse kwesties die om aandacht vragen. Voor de gemiddelde Israëli, die met zoveel andere problemen wordt overspoeld, is het moeilijk om zich ook op deze kwestie te concentreren, vooral wanneer het INSS-rapport concludeert dat het een groter probleem is voor de buren van Israël dan voor ons.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Lees ook:
Israël wil tegen 2050 voldoen aan Klimaatakkoord
Uitstoot van broeikasgassen moet met 85% omlaag
Bennett profiteert optimaal van de top in Glasgow

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.