Bennett: COVID-19 is een kans voor Israël

Het coronavirus treft Israël hard. Het aantal sterfgevallen is niet buitensporig, maar het aantal dagelijkse besmettingen is hoog en dreigt het gezondheidssysteem te overweldigen. Om zo’n scenario te voorkomen, is de natie weer in lockdown, wat de economie dreigt te verwoesten. Vooral kleine bedrijven zijn kwetsbaar.

Door Ryan Jones |

Wat nog erger is, is dat de regering geen duidelijk plan lijkt te hebben om Israël uit deze puinhoop te halen. En in plaats van samen te werken, kibbelen de verschillende facties die de ‘eenheids’-regering vormen, liever met elkaar. De Israëli’s zijn gefrustreerd, woedend zelfs. Sommigen zeggen dat ze het virus zelf misschien wel overleven, maar dat het onsamenhangende en ineffectieve beleid van de regering hun financiële ondergang zou kunnen betekenen.

Wie helpt Israël hieruit?

Naftali Bennett (foto) grijpt de kans aan om zich te presenteren als een legitieme toekomstige kandidaat voor het premierschap: hij heeft een soort ‘coronavirus schaduwkabinet’ opgericht, dat tot nu toe de regering van premier Benjamin Netanyahu, althans in de publieke opinie, overschaduwt. Bennett was eerder minister van Onderwijs en daarna minister van Defensie. Hij is hoofd van de rechtse Yamina-partij (yamina betekent ‘naar rechts’ in het Hebreeuws). En de meest recente peilingen tonen aan dat als er vandaag verkiezingen werden gehouden, Bennett en zijn partij 23 zetels zouden winnen, ten opzichte van Likoeds 26 in de Knesset. Als die aantallen zo blijven, is het zeer mogelijk dat Bennett, en niet Netanyahu, zou kunnen worden gekozen om de volgende regering te vormen, als genoeg andere partijen hem steunen.

Nu is Bennett een religieuze zionist, dus zijn opvattingen over verschillende politieke kwesties zoals Joodse nederzettingen en het Joodse karakter van de Staat komen niet overeen met die van centristische of centrumlinkse partijen. Maar zijn publieke oproep betreffende de confrontatie met een bedreiging zoals COVID-19 wordt niet verworpen. In de afgelopen maanden en jaren is het voor de meesten duidelijk geworden dat Bennett dat soort zeldzame politicus is, die bereid is om met iedereen samen te werken in het belang van iedereen. En hij ziet een echte kans in de huidige crisis, als Israël maar een einde zou kunnen maken aan zijn karakteristieke binnenlandse conflicten.

Van crisis naar welvaart

Onlangs publiceerde Bennett een boekje met de titel ‘Hoe COVID-19 te verslaan. De weg om de crisis te overwinnen en Israël naar welvaart te leiden.’ In het laatste hoofdstuk schrijft Bennett:

‘Ondanks alle moeite, heeft COVID-19 ons een mogelijkheid gegeven om de Staat Israël een hele generatie vooruit te brengen. Complexe sociale en economische processen, die zonder de pandemie jarenlang zouden zijn vertraagd, kunnen nu snel vorderen, als we maar besluiten om moedig te handelen en samen te werken.


‘Er zal een dag komen, en die is niet ver weg, dat de COVID-19-crisis achter ons ligt. Ik weet niet wanneer dit zal gebeuren, maar er is iets dat ik wel weet: De Staat Israël mag deze crisis niet verspillen. We moeten ons niet neerleggen bij het gevoel van ongemak, achter de mondkapjes verdwijnen en gewoon proberen de tijd door te komen en te overleven tot het vaccin er is. We moeten vandaag op zoek gaan naar de mogelijkheden die de crisis biedt, de nieuwe springplanken vinden die erdoor worden gecreëerd – en eenvoudigweg er vanaf springen.


‘Dit kan het mooiste uur van Israël zijn.’

Strategische kansen

Kort gezegd richt het plan van Bennett zich sterk op het in stand houden van de economie door op alle maniereni bedrijven open te laten blijven, met beperkingen en restricties. En waar verminderde afzet het voor een bedrijf onhaalbaar zou maken om onder deze voorwaarden te opereren, zou de Staat ingrijpen met tijdelijke subsidies. Het belangrijkste is volgens Bennett dat de Israëli’s niet zomaar thuis zitten om werkloosheidscontroles te verzamelen. Mensen moeten werken, stelt hij. Bennett heeft twee strategische kansen geïdentificeerd die door deze situatie worden gecreëerd: de massa-Aliyah en de oprichting van een nieuw economisch paradijs.

Wat betreft de massa-immigratie van Joden, merkte Bennett op dat te midden van de coronacrisis ‘geografische grenzen hun belang hebben verloren.’ Het is namelijk zo, dat Joden die in andere landen wonen die ook in lockdown zijn, nu naar Israël kunnen verhuizen zonder dat ze hun baan hoeven te verliezen. Ze kunnen immers ook niet meer naar buiten in het land waar ze nu wonen. Israël zou dit moeten aanmoedigen en vergemakkelijken door zijn grenzen open te stellen voor alle Joden en nieuwe stimulansen te bieden om Aliyah te maken, zei Bennett.

Het economische schema van Bennett is gedetailleerder, maar komt neer op de volgende punten:

• Herstart en herschrijf de bedrijfsvoorschriften om te voldoen aan de realiteit van de 21e eeuw;
• Bevries het overheidstoezicht op scholen om nieuwe innovatie op het gebied van afstandsonderwijs mogelijk te maken, waardoor Israël een ‘wereldwijde hoofdstad van onderwijstechnologie en een universele broedplaats van baanbrekende ideeën op het gebied van thuiswerken’ wordt;
• Een bevriezing voor vijf jaar van alle arbeidswetten die niet direct verband houden met de lonen;
• Verlaag de vennootschapsbelasting tot 15 procent;
• Verhoog de pensioenleeftijd in lijn met de stijgende levensverwachting;
• Herstel het vertrouwen van het publiek door hogere werknemers in de publieke sector (Knesset-leden, defensie-functionarissen, enz.) die meer dan 30.000 shekels per maand verdienen, 20 procent van hun salaris te laten afdragen voor het herstel van de economie.

Het begin van een ‘gouden eeuw’?

Bennett wees erop dat de Joodse geschiedenis vol zit met overweldigende uitdagingen die de inspiratie vormden voor baanbrekende oplossingen. En COVID-19 kan hetzelfde doen. ‘Ik geloof in ons,’ concludeerde het Knesset-lid dat in de oppositie zit. ‘Als we leren om de machtige krachten te ontketenen die horen bij ons volk, onderwijzers, soldaten, leden van jeugdbewegingen en ondernemers, zal de COVID-19-crisis een springplank worden.

‘Deze krachten moeten vrij gezet worden.

‘Ze moeten de ruimte krijgen om te bewegen, met weinig verboden en beperkingen.


‘Ik geloof dat we na een decennium zullen terugkijken en zien hoe deze tumultueuze periode een gouden eeuw in de geschiedenis van de Staat Israël heeft geopend.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.