Begin Corona Lockdown opent nieuwe horizonten

Vandaag begint de derde nationale lockdown in Israël, die ons allen dwingt om de komende weken thuis te blijven. Terwijl ik me afvraag hoe we hier weer doorheen zullen komen, moet ik denken aan een verhaal dat lang geleden heeft plaatsgevonden.

Door David Lazarus |

450 jaar geleden werd Noord-Italië getroffen door een aardbeving, waardoor de mensen zo bang werden dat ze allemaal hun huizen uit renden en op straat liepen om niet onder het puin begraven te worden. Een van de vluchtelingen die het overleefde was rabbi Azariah dei Ross. Op straat ontmoette hij een christelijke geleerde die de Brief van Aristeas las, een Joodse brief uit de 2e eeuw voor Christus. Daarin werd beschreven dat de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach, in het Grieks werd vertaald door tweeënzeventig vertalers die vanuit Jeruzalem naar Egypte werden gestuurd op verzoek van de bibliothecaris van Alexandrië, wat resulteerde in de Septuagint-vertaling.

Een Jood en een christen ontmoeten elkaar – alle persoonlijke bezittingen en bibliotheken die thuis zijn achtergelaten zijn vernietigd – en in hun handen is een boek over een vertaling van de Bijbel. Het verhaal eindigt met de vertaling van de Griekse brief van Aristeas in het Hebreeuws door rabbi Azariah – een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, die door de auteurs van het Griekse Nieuwe Testament het vaakst werd geciteerd.

Er zijn momenten in het leven waarop de muren die ons beschermen naar beneden komen en de grenzen die we als essentieel beschouwden wegsmelten. In hun kielzog openen zich nieuwe ruimtes en ontmoetings­plaatsen en bevinden we ons op een kruispunt, een kruispunt van keuzes en identiteit.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de oude sociale vangnetten afbrokkelden, werden de Joodse pioniers in het land Israël voor een keuze gesteld. Velen hadden grote verwachtingen en hoop dat de mogendheden achter het Britse Mandaat-de oprichting van een Joodse natie zouden steunen, terwijl anderen keken naar het eeuwenlang bestaande Ottomaanse Rijk.

Identiteit uit zich niet alleen in politieke gezindheid, maar ook in keuzes van cultuur, kunst, taal en zang. Na de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van de Verenigde Staten als wereldmacht waren de Israëli’s gefascineerd door de cultuur van hun nieuwe Amerikaanse vrienden. In die tijd probeerde Israël zelfs honkbal te importeren, wat niet bepaald succesvol verliep.

Vandaag ondervinden we de tragedie van een wereldwijde pandemie. Alleen bevinden we ons deze keer niet buiten het comfort van onze huizen, maar binnen hun beschermende muren. Zelfs nu hebben zich nieuwe publieke arena’s voor ons geopend – in de digitale ruimte.

Welke nieuwe verbindingen opent deze crisis voor ons? Wie zijn de mensen, culturen, ideeën en buren die we kunnen ontmoeten? Hoe gaan we op deze nieuwe wereld reageren? Zijn we bereid onze horizon te verbreden, onze cultuur en identiteit te verrijken en over onze grenzen heen te reiken om het leven van anderen aan te raken en erdoor geraakt te worden?

Deze woensdag staan mijn vrouw en ik al op het programma om gevaccineerd te worden tegen Covid-19, en daar zijn we dankbaar voor. De vaccinatie belooft ons te beschermen tegen het virus, maar alleen veiligheid in onze identiteit, de Messias, zal ons in staat stellen om vrij te leven in deze mooie nieuwe wereld.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.