BBC erkent: Israël hoeft Palestijnen niet te vaccineren

De BBC was vorige maand een van de vele interna­tionale media, die de Palestijnse beschul­digingen ver­spreid­den, dat Israël alleen zijn eigen inwoners zou inenten tegen het Corona­virus, en de Pales­tijnen zou discri­mineren. Dat heeft de BBC nu rechtgezet.

Door Redactie Israel Today |

In de grote media werd dit ‘moreel verkeerd’ en ‘een schending van getekende vredesovereenkomsten tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit’ genoemd. Maar zoals gebruikelijk lijkt te zijn in de berichtgeving over Israël, waren de beschuldigingen alleen gebaseerd op de bombastische uitspraken van belangrijkste Palestijnse figuren, zonder de feiten te controleren.

Zo zei de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh op 11 januari tijdens een kabinetsvergadering ‘Wij veroordelen het racisme van de bezetting, die er prat op gaat haar burgers snel te kunnen inenten en tegelijkertijd haar wettelijke verantwoordelijkheid voor het inenten van de bezette bevolking negeert.’ Hij voegde eraan toe dat de plicht van Israël om de inwoners van de Palestijnse Autoriteit (PA) in te enten voortkomt uit het internationaal humanitair recht, het Verdrag van Genève en de Haagse regels van 1907, alsmede uit het internationaal recht inzake mensenrechten.

Vorige week gaf de BBC toe dat ze het verkeerd hadden in hun uitzending van 16 januari, en dat onder de zoge­heten ‘Oslo-akkoorden’ Israël niet ver­ant­woorde­lijk is voor de medische zorg voor de Palestijnen, omdat de Palestijnen erop stonden om dit alleen te regelen.

De correctie van de BBC (op deze website te vinden onder de kop ‘Dateline London) luidde: ‘We hebben gesug­gereerd dat onder de Oslo-akkoorden, Palestijnse gezond­heids­zorg uiteindelijk de verant­woorde­lijk­heid van de Israëlische regering is.
Hoewel er een breder geschil is boven de kwestie, geven de akkoorden – welke Israël met de Palestine-Liberation Organisation sloot – de Palestijnse Autoriteit toezicht op de volksgezondheid onder de principes van zelfbeschikking.’

Je moet bij de beslissing van Israël ook rekening houden met zijn succes bij het verkrijgen van zoveel doses vaccin, terwijl andere landen (waaronder landen waar de vaccins worden geproduceerd), worstelen om genoeg flesjes vaccin te verkrijgen. Dit is het gevolg van Israëls toezegging om gedetailleerde medische gegevens betreffende de vaccinatie-campagne te delen Pfizer. Het weggeven van miljoenen doses aan de Palestijnen zou het voor Israël onmogelijk maken om zich aan zijn contractuele verplichtingen met de medicijnfabrikant te houden.

Natuurlijk is er een moreel aspect aan het verhaal, evenals het feit dat het zeer zeker in het belang van Israëlische gezondheidszorg is, om de Palestijnse Arabische bevolking te vaccineren, vooral de honderdduizenden die binnen de ‘groene lijn’ werken.

En het is een feit, dat Israël de Palestijnen tijdens de Corona-crisis heeft geholpen, onder meer door hen doses vaccin te geven. Maar dat is niet zo gemakkelijk, en dat ligt aan het Palestijnse leiderschap. Vorig jaar verwierp de Palestijnse Autoriteit zelfs hulp tegen het Coronavirus van de Verenigde Arabische Emiraten, omdat het via Israël ging. Begin februari heeft Israël, als daad van goodwill, 2000 doses vaccin aan de Palestijnse Autoriteit overgedragen.

Israël heeft afgelopen woensdag 1000 Russische Sputnik V vaccins naar de Gazastrook doorgezonden, bericht WIN. Binnenkort zullen nog 1000 doses naar de Gazatrook worden vervoerd, bestemd voor personen die een orgaan­trans­plantatie hebben ondergaan.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.