Arizona: Betwisten Israëls bestaansrecht is antisemitisch

De Amerikaanse Staat Arizona nam vorige week wetgeving aan, die openbare scholen verplicht om studenten te onderwijzen dat het in twijfel trekken van het bestaansrecht van de Staat Israël een daad van antisemitisme is.

Door Redactie Israel Today |

Daarmee heeft weer een Amerikaanse Staat zich ondubbelzinnig achter de historische en zelfs bijbelse aanspraken van het Joodse volk in het Heilige Land geschaard.

De wetgeving ging nog verder door naar de Bijbel te verwijzen, ‘de oudste opgetekende akte’, als legitimatie voor de Joden die ervoor kiezen om zich te vestigen in Judea en Samaria, de zogenaamde ‘West Bank’.

De Joodse aanwezigheid in het hele land, aldus het wetsvoorstel, is ‘constant gebleven gedurende de afgelopen 4000 jaar van de geschiedenis’.

Verdeelde stemming
De stemming over het wetsvoorstel was verre van unaniem. Lokale media meldden dat alle Democratische parlementsleden tegen het wetsvoorstel stemden, waardoor het slechts met een kleine meerderheid van 16-14 werd aangenomen.

Democratische senatoren van de Staat Arizona zeiden dat ze de noodzaak begrepen om goed op te voeden tegen antisemitisme, maar vreesden dat de specifieke formulering van de wet het debat in het nadeel van de Palestijnen zou beïnvloeden en alle kritiek op Israël zou verstikken.

De initiatiefnemer van het wets­voorstel, senator Paul Boyer, stelde dat deze bezorgdheid ongegrond was en merkte op dat ‘als je enige tijd in Israël hebt door­ge­bracht, dan weet je dat het bekritiseren van de Staat Israël en de regering echt een Israëlisch tijdverdrijf is’.

Boyer zei dat het zijn doel was om een einde te maken aan bizarre beschul­digingen, zoals dat de weder­geboorte van Israël een ‘racistisch kolonia­listisch streven’ zou zijn, of het idee dat het land vandaag een ‘apartheids­staat’ is.

Palestijns-Amerikaanse arts ontslagen wegens belasteren van Israël
Over bizarre beschuldigingen gesproken, een Palestijns-Amerikaanse arts werd eind vorige maand ontslagen in Arizona wegens het belasteren van Israël met bewoordingen die als anti­semitisch werden beschouwd.

Dr. Fidaa Wishah was kinderradioloog in het Phoenix Children’s Hospital. Op 26 mei, enkele dagen na het einde van de recente oorlog in Gaza, ging Wishah op Facebook tekeer:

‘We zullen de #moord en #genocide onthullen waar jullie Zionisten trots op zijn. We zullen jullie dorst onthullen om onze Palestijnse kinderen te vermoorden. (…) Een staat gebaseerd op wreedheid, onmen­se­lijk­heid, racisme en kanni­balisme houdt nooit lang stand! He #israel… jullie einde komt sneller dan jullie denken.’

Eind vorige maand deelde het Twitter-account @StopAntisemites een screenshot van Wishah’s lasterlijke post. Die werd op zijn beurt honderden keren gedeeld, en twee dagen later tweette het Phoenix Children’s Hospital, dat Wishah niet langer in dienst was.

Wishah reageerde in een videoclip waarin ze beweerde dat haar recht op ‘vrijheid van meningsuiting’ werd geschonden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.