Archeologie: Ramat HaSharon is ouder dan gedacht

De nederzetting Ramat HaSharon, 16 kilometer ten noord­oosten van Tel Aviv, werd in 1923 gesticht door Poolse zionisten. Maar uit opgravingen door de Israel Antiquities Authority (IAA) blijkt dat op deze locatie 1500 jaar geleden al mensen woonden, werkten en landbouw bedreven.

Door Redactie Israel Today |

Ramat HaSharon werd in 1923 door Poolse zionisten gesticht, die het toen de naam ‘Ir Shalom’ (Stad van Vrede) gaven. Tegen­woordig telt Ramat HaSharon meer dan 47.000 inwoners. In de eerste decennia van zijn bestaan was landbouw de voor­naamste inkom­stenbron. Opgravingen door de IAA hebben nu agrarische en industriële activiteiten aangetoond, die 1500 jaar verder teruggaan. De plaats werd tenminste tot aan de elfde eeuw bewoond.

Onder de schatten, die bij de opgravingen voor de bouw van een nieuwe stadswijk zijn gevonden, bevinden zich een grote wijnpers, een gouden munt en een zware bronzen ketting. Yoav Arbel, directeur van de opgraving vertelt: ‘Deze vondsten stammen uit de Byzantijnse periode. Wij ontdekten onder meer een grote, met mozaïek betegelde wijnpers, alsmede bepleis­terde installaties en de funderingen van een groot gebouw, mogelijk een pakhuis. Het kunnen mogelijk ook de over­blijfselen van een boerderij zijn. In de gebouwen en installaties vonden we veel fragmenten van voorraad­vaten en kookgerei, ook stenen vijzels en molen­stenen. De meeste stenen werktuigen zijn van basalt uit de Golanhoogten en Galilea’.

De gouden munt, ontdekt bij de opgravingen. (Foto: Amir Gorzalczany/Israel Antiquities Authority)

Een heel bijzondere vondst is een gouden munt, geslagen in 638 of 639 door keizer Herakleios. De voorzijde toont de keizer met zijn zonen, de keerzijde het kruis van Golgotha. Een bijzonder kenmerk op de munt is een inscriptie die in het Grieks, maar mogelijk ook in het Arabisch op de munt is gekrast. Dit is waar­schijnlijk de naam van de eigenaar.
Robert Kool, hoofd van de numismatische (munten­kundige) afdeling van de IAA, is gefascineerd door de gegevens die de munt verschaft: ‘Over de periode van het verval van de Byzantijnse heerschappij tot aan de Perzische invasie, en de opkomst van de islam, verschaft deze munt informatie over christelijke en heidense symboliek. Zo kunnen we conclusies trekken over de bevolking die hier woonde’.

Opgegraven kruiken en olielampjes. (Foto: Assaf Peretz/IAA)

Tot de gebouwen die na de islamitische verovering in de zevende eeuw op deze locatie bestonden, behoren een glasfabriek en een opslagplaats waar vier enorme kruiken zijn gevonden. De kruiken, gedeeltelijk in de grond ingegraven, werden waar­schijnlijk gebruikt om graan en andere producten in te bewaren, en de inhoud was op die manier beschermd tegen ongedierte en vocht. ‘Deze locatie bestond niet alleen uit werk­plaatsen, maar er werd ook gewoond. We vonden resten van woningen en twee grote ovens’, aldus Arbel.

Opgegraven o;ielampjes. (Foto: Assaf Peretz/IAA)

Het opgegraven aardewerk uit die tijd omvat compleet bewaarde lampen van keramiek, alsmede lokaal gemaakt en geïmporteerd serviesgoed, waarvan sommige onderdelen versierd zijn. Een andere ongewone vondst is een bronzen ketting bedoeld om een kroonluchter met glazen lampen aan op te hangen.
De opgegraven overblijfselen zullen worden geïntegreerd in een toekomstig stadspark.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.