Archeologie: Prisma van Sanherib, de strijd tegen Juda

In de Annalen van Sanherib, drie identieke zeskante zuilen beschreven in spijkerschrift, ontdekt bij arche­logische opgra­vingen in de stad Nineve, beschrijft Sanherib zijn veldtocht tegen Juda – dezelfde veldtocht die in het boek Koningen wordt beschreven.

Door Megalim |

Sanherib vertelt arrogant over zijn veroveringen in Juda en spreekt over het opsluiten van Hizkia in zijn stad als ‘een gekooide vogel’. Maar het feit dat hij het niet heeft over het bereiken van zijn hoofddoel – de verovering van Jeruzalem – wekt de verdenking dat de Assyrische koning iets verbergt…

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.