Archeologie: Oh, wat een groot ei!

In Yavne is tijdens archeo­logische opgra­vingen een volledig intact kippenei opge­graven, dat naar schatting ongeveer 1000 jaar oud is. De vondst is een sensatie. Op dezelfde locatie werden nog meer intacte voor­werpen uit de islami­tische periode gevonden.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Archeologe Alla Nagorsky toont het 1000 jaar oude ei. (Foto: Yossi Aloni/Flash90)

Het kippenei overleefde die lange tijd in de zachte modder van een beer­put. De opgraving maakt deel uit van een buur­tontwik­kelings­project, dat is opgezet door de Israel Land Authority. De groot­schalige opgra­vingen onder leiding van Elie Haddad, Liat Nadav-Ziv en Jon Seligman hebben al een uitge­breid en gevarieerd industrie­gebied uit de Byzan­tijnse periode blootgelegd.

De opgravingen in Yavne. (Foto: Yossi Aloni/Flash90)

Toen archeologen van de Israel Antiquities Authority (IAA) bij het opgraven van een beerput uit de Islamitische periode (ongeveer 1000 jaar geleden) op het intacte kippenei stuitten, waren zij stom­verbaasd. ‘Eierschaal-fragmenten die dateren uit vroegere perioden zijn zeker vaker gevonden, bijvoorbeeld in de stad van David, Caesarea en Apollonia, maar tot nu toe werd nauwelijks een geheel intacte kippenei gevonden. Zelfs op wereld­schaal is dit een uiterst zeldzame vondst’, aldus Lee Perry Gal van de IAA, een expert op het gebied van gevogelte in de oudheid. ‘Je vindt soms nog wel oude struis­vogel­eieren, waarvan de dikkere schaal ze beter intact houdt’.

‘Tegenwoordig overleven sommige eier­schalen niet eens de supermarkt­doos. Onze 1000 jaar oude vondst is buiten­gewoon verbazing­wekkend’, vertelt de opgravings­leider Alla Nagorsky verheugd. ‘Het is bewaard gebleven door de omstandig­heden waarin het eeuwen­lang lag, ingebed in zacht organisch afval dat het ei conser­veerde’.

Het houden van pluimvee kwam 2300 jaar geleden naar Israël, tijdens de Hellenis­tische en de vroeg-Romeinse periode. In de islamitische periode zien we een duidelijke afname van de hoeveel­heid varkens­botten in de regio. ‘De mensen hadden toen eiwitrijk voedsel nodig, en dat vonden ze in eieren en in kippenvlees’, legt Perry Gal uit. ‘Helaas had het ei een klein scheurtje in de bodem waardoor het grootste deel van de inhoud eruit lekte. Maar er bleef een beetje dooier over. We willen zien wat de DNA-analyse aan het licht brengt’. Conservator Ilan Naor repareerde de scheur in het organisch labora­torium van de IAA.

In dezelfde opgravingslocatie werden nog andere spannende vondsten gedaan, waaronder drie figuurtjes gesneden uit been, uit de islamitische periode. Zulke poppetjes waren 1000 jaar geleden heel bekend, en werden gebruikt als speelgoed.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.