Archeologie: Modi’in, de stad van Judas Maccabeüs

In de stad Modi’in wordt je het hele jaar door herinnerd aan het komende Chanoeka feest, dit jaar van 22 tot 30 december. Tijdens dit feest wordt op de negenarmige Chanoeka-kandelaar elke dag een lichtje meer ontstoken, herinnerend aan de herinwijding van de Tempel.

Door Dov Eilon & Ariel Rudolph |

Elk jaar herinnert het Chanoeka feest ons aan de oude stad Modi’in, woonplaats van de Hasmoneën, die bekend werden door hun opstand tegen de Grieks-georiënteerde Seleuciden, die de Joodse godsdienst wilden verbieden, en het wonder van de olie die niet opraakte bij de inwijding van de tempel.

De zoektocht naar de overblijfselen van de Hasmonese stad Modi’in, de woonplaats van de priesterfamilie van Jehuda Maccabi, duurde tientallen jaren. Gaandeweg kwamen interessante archeologische vondsten aan het licht.

Bij opgravingen van de ruïne ‘Khirbat Umm el-Umdan’ werd een synagoge uit de tijd van de Tweede Tempel ontdekt, maar deze stond duidelijk op nog oudere ruïnes. Daarnaast was er een kleinere synagoge uit de Hasmonese periode.

Nog niet zo lang geleden werd tijdens de bouw­werk­zaam­heden voor een nieuw stadsdeel aan de bovenloop van het Anabedal een oliepers uit de Hasmonese periode ontdekt. Toen de Israel Antiquities Authority tussen 2013 en 2015 voor de aanvang van de bouw van andere stadsdelen veiligheidsopgravingen uitvoerden, werden een Byzantijnse kerk, een grafkelder en de ruïnes van een woonwijk ontdekt. Er zijn zelfs aanwijzingen voor een nog oudere laag ruïnes onder de Byzantijnse ruïnes.

Restanten van een Byzantijnse kerk

Wie tegenwoordig door Modi’in rijdt, wordt door talrijke straatnamen herinnerd aan de historische betekenis van de groeistad Modi’in-Maccabim-Re’oet. Je komt binnen via de Hashmonaim Boulevard (Sderot Hashmonaim) en buigt af naar de Dam HaMaccabim Boulevard (Bloed van de Maccabeeën). Een buitenwijk heet Maccabim, en op weg naar een winkelcentrum om je onderweg bij de hoofdweg Yehuda HaMaccabi.

Zo word je in In Modi’in-Maccabim-Re’oet het hele jaar door herinnerd aan het historisch belang van de stad, waarvan de grote zonen ooit geschiedenis schreven, die zelfs als apocriefe geschriften in de christelijke bijbel terechtkwamen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.