Archeologie: Is de Ark van het Verbond verborgen?

 

Door The Watchman |

Waar is de Ark van het Verbond gebleven toen de Babyloniërs Juda veroverden en de Tempel plunderden en verwoestten? Is de Ark in veiligheid gebracht in een schuilplaats, na de eerdere aanval van de Assyriërs ingericht in opdracht van koning Manasse?

De Ark ontbreekt in de lijst van schatten die de Babyloniërs wegvoerden uit Jeruzalem. Naast het Tempelplein is een groot ondergronds watercistern, waarvan een wand niet is afgepleisterd om hem waterdicht te maken. Is daar een verborgen bergplaats achter? Dat is één van de mogelijke plaatsen waar de Ark kan zijn gebleven. Als andere plaatsen worden Alexandrië in Egypte, Ethiopië en Kiryad Ye’arim genoemd.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.