Archeologie: Hoe verbindt een zegel Arad met Rostov?

Wat is het doel van een zegel met de Hebreeuwse inscriptie Eljashiv in de Russische stad Rostov-aan-de-Don? Vijf jaar geleden werd bij archeologische opgravingen 50 kilometer van de monding van de Don in de Zee van Azov (een zijrivier van de Zwarte Zee) een zegel gevonden in een 2000 jaar oud graf van een vrouwelijke krijger. Hoe is dit zegel van Tel Arad naar Rusland gekomen?

Door Avshalom Kapach |

Afbeelding: Het in Rostov aan de Don aangetroffen zegel met in oud-Hebreeuws de naam Eljashiv. (Foto: Instituut voor Archeologie van de Russische Academie van Wetenschappen).

Tijdens opgravingen aan de zuidelijke rand van de Judeense woestijn werd 50 jaar geleden een belangrijke oude stad aan de weg naar de Dode Zee ontdekt. Een sterke vesting uit de zevende eeuw voor Christus, waar woningen, diverse werkplaatsen, magazijnen en een heiligdom werden opgegraven. Deze vesting diende tot het einde van de Eerste Tempelperiode als grensvesting van het Koninkrijk Juda.

De tempel omvatte een brede zaal en een kleine aangrenzende zaal. Onder de artefacten werd een meter hoog stenen altaar opgegraven, dat op een met stenen geplaveid podium in de kleine zaal stond. De restanten duiden op de Joodse Tempel in Jeruzalem. De tempel van Arad was als het ware een tempel voor de soldaten die er waren gestationeerd, totdat koning Hizkia zijn geestelijke hervormingen doorvoerde en alle heilig­dommen en tempels buiten de Tempel in Jeruzalem vernietigde. Zo centraliseerde hij het ritueel in Jeruzalem.

De naam Eljashiv betekent ‘God zal terugbrengen’. Hij wordt meermalen wordt genoemd in de Bijbel, in de boeken Ezra en Nehemia. Eljashiv was priester na de terugkeer van de Joden uit Babylon, tijdens de bouw van de Tweede Tempel. Dit was dus een gewone naam bij het volk Israël.

In de vesting werden meer dan honderd aardewerk scherven met Hebreeuwse inscripties ontdekt, certificaten die aan een man met de naam Eljashiv werden geschreven en waarop precieze aanwijzingen voor de hoeveelheden brood, wijn en olijfolie werden gegeven. Eljashiv was waarschijnlijk verantwoordelijk voor de magazijnen en mogelijk zelfs de commandant van de vesting in de Joodse woestijn. De ontvangers van het voedsel hadden allemaal buitenlandse namen, waaronder Katim. Volgens archeologen waren het waarschijnlijk huurlingen die in het leger van het Koninkrijk van Juda hebben gediend.

Een zegel met dezelfde Hebreeuwse naam is nu 2000 kilometer ten noorden van Israël gevonden. Er wordt nu overwogen of dit meer licht kan werpen op de recente ontdekkingen in Tel Arad, waar onlangs voor het eerst restanten van cannabis werden gevonden op het altaar in het Heilige der heiligen ( zie Oude Israëlieten gebruikten hash in tempeldienst). Bestond er een handelsverbinding tussen Rostov en Tel Arad die met de soldaten cannabis naar Eretz Israël bracht? In de oudheid was cannabis bekend in het Verre Oosten van Azië, maar ook in het gebied van het huidige Rusland. In Mesopotamië, Israël en Egypte is er tot nu toe geen archeologisch bewijs van cannabis.

Het feit dat in Rusland een graf van een vrouwelijke strijder is ontdekt met een Hebreeuws souvenir uit Tel Arad, en dat tegelijkertijd huurlingen uit verre landen de grens van het Koninkrijk van Juda in Tel Arad zouden hebben beschermd, is spannend. Het is dus goed mogelijk dat de gevonden resten van cannabis afkomstig zijn van de huurlingen, die hun goden ter plaatse wilden aanbidden. Het is ook fascinerend dat het zegel met Eljashiv werd gevonden in het graf van een vrouwelijke strijder en niet van een man. Dienden vrouwen toen al in het leger, zelfs als huurlingen? Wijst dit er ook op, dat ze een mogelijke connectie had met Eljashiv in Eretz Israël? Dit zijn allemaal open vragen waarop we nog geen antwoord hebben en die we waarschijnlijk ook niet zullen vinden.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.