Archeologie: Het paleis van koning David

De dynastie van koning David, die meer dan 400 jaar heeft geregeerd, was gevestigd in een paleis van cederhout dat koning David liet bouwen liet bouwen in het veroverde Jebus, ten zuiden van de Oude Stad van het huidige Jeruzalem, met hulp van Hiram, de koning van Tyrus.

Door Redactie Israeltoday.nl |

In deze korte film kijken we rond in de restanten van de gebouwen van de Stad van David, die de archeoloog Eilat Mazar als het paleis van David heeft geïden­tificeerd, en we zien de belangrijkste gebeur­tenissen die daar plaatsvonden. Davids weelderige huis van ceders verkondigde zijn macht en pracht. Een huis dat getuige was van macht en muziek, maar ook van intriges en verraad.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.