Archeologie: Grootste oude wijnmakerij in Yavne

Israëlische archeologen hebben onlangs de grootste van alle oude wijn­makerijen in dit land ontdekt, met vijf goed ontworpen, indruk­wek­kende wijn­persen. Hij is gelegen in de zuidelijke kust­vlakte van Yavne, en het was een enorme wijn­makerij, zelfs verge­leken met de grootste, geauto­mati­seerde wijn­makerijen van het moderne Israël.

Door David Shishkoff |

Zoals we in het verleden hebben gemeld, is de Israëlische wijnbouw een kunst met een lange en rijke geschiedenis. Zowel in de Hebreeuwse Schrift als in het Nieuwe Testament wordt verwezen naar Israëlische wijn. We wisten al dat moderne Israëlische wijnmakerijen wereldwijd de hoogste waardering hebben gekregen, en nu ontdekken we dat in de eerste eeuwen van de gewone jaartelling lokale wijn ook enorm in trek was.

De wijnmakerij van Yavne werd blootgelegd tijdens een archeo­logische opgraving ter voorbe­reiding van de bouw van een grote nieuwe wijk in Yavne, gepland voor duizenden nieuwe Israëlische apparte­menten en woningen. Naarmate de opgraving vorderde en de omvang van de ontdekking aan het licht kwam, werd het de grootste archeologische opgraving in het land. De oude wijnmakerij was de grootste ter wereld die tot op heden werd ontdekt, voor de Byzantijnse periode.

Archeologen meldden: ‘We waren verrast hier een uitgebreide faciliteit te ontdekken, die werd gebruikt om wijn te produceren in commerciële hoeveelheden. Een van de hoogtepunten van de wijnpersen zijn de schelpvormige ‘ronde’ uitsparingen, die de wijnpersen versierden, wat duidt op de rijkdom van de eigenaars van de installatie. Uit de geschatte produktiecapaciteit van de wijnpersen blijkt dat van hieruit ongeveer 2 miljoen liter wijn per jaar werd geproduceerd en op de markt gebracht!!! Dit is zelfs in onze tijd een enorme hoeveelheid, en we moeten niet vergeten dat het hele proces in die tijd handmatig werd gedaan.’

Een enorme Byzantijnse wijnmakerij opgegraven in de Israëlische stad Yavne.
(Foto: Asaph Peretz/IAA)

Kwaliteitswijn uit het zuidelijke deel van Israëls kustvlakte

De Israëlische archeoloog Dr. Yochanan Seligman zei (zie video): ‘Deze bijzondere soort wijn die we kennen als ‘Gaza-wijn’ (…) was een merkwijn uit dit hele gebied van het zuidelijke deel van de kustvlakte. We moeten ons realiseren dat dit een prestige wijn was. Het was een lichte, witte wijn; en hij werd naar vele landen gebracht. (…) We hebben het over Egypte. We hebben het over Turkije, Griekenland, misschien ook Zuid-Italië. Dus dit was een wijn die wijd verspreid was rond de Middellandse Zee.

Israëlische archeologen presenteren oude wijnkruiken die zij in Yavne hebben opgegraven. (Foto: Yaniv Berman/IAA)

‘Bij de opgravingen hier in Yavneh zijn de belang­rijkste vondsten (…) de ‘Gaza kruik’ en ‘Ashkelon kruik’ die veel op elkaar lijken. De vorm zou je zelfs kunnen vergelijken met een colaflesje in deze tijd, het was iets dat volkomen [vertrouwd] was voor iedereen die ze zag. En dit waren typische kruiken die werden gebruikt voor wijn die afkomstig was uit het gebied van de zuidelijke kustvlakte…

‘In de oudheid was wijn van groot belang, niet alleen als export­product maar ook voor vele andere doeleinden. In de eerste plaats genoten de mensen van het drinken van wijn. Maar daarnaast was het een belangrijke voedings­bron en was het een veilige drank, omdat het water vaak veront­reinigd was…

‘De opgraving overtreft ruimschoots de gebruikelijke schaal van opgravingen die de Israëlische oudheidkundige autoriteit uitvoert – 2 jaar lang met 200 tot 300 arbeiders per dag.’

Nu de opgravingen zijn voltooid, krijgt het publiek korte tijd de kans om de wijnmakerij in Yavne te bekijken voordat die tijdelijk wordt afgedekt om schade door winterregens te voorkomen. Later zal een permanente toeristische site met uitleg en tentoon­stellingen worden gebouwd.

Yavne speelde een centrale rol bij de aanpassing van het Joodse leven na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 na Christus. Het religieuze opperste gerechtshof (Sanhedrin) vluchtte destijds uit Jeruzalem naar Yavne, en de Talmoed vermeldt dat het Sanhedrin in een wijngaard in Yavne bijeenkwam. De uitgestrekte, hierboven genoemde wijnmakerijen in Yavne waren ongeveer in de 4e tot de 6e eeuw in gebruik. Daarna veroverden islamitische troepen Yavne in de 7e eeuw n.C. In die tijd werd de wijnbouw in dit land aan banden gelegd, aangezien de islam het drinken van alcohol niet toestaat.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.