Archeologie: Gebouw uit tijd 2e Tempel opengesteld

De Western Wall Heritage Foun­dation en de Israel Antiquities Autho­rity hebben indruk­wek­kende nieuwe gedeel­ten van een van de magni­fiekste open­bare gebouwen uit de Tweede Tempel­periode, 2000 jaar geleden, die zijn blootgelegd, voor het publiek geopend.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De ontdekte gedeelten zijn de vrucht van archeologische opgravingen die onlangs werden uitgevoerd in de tunnels van de Westelijke Muur, en zullen deel uitmaken van de nieuwe route die voor de najaarsfeesten wordt opengesteld voor bezoekers, bericht Arutz Sheva.

Een deel van het bouwsel, ten westen van Wilson’s Arch en de Tempelberg, werd al in de negentiende eeuw ontdekt en gedocumenteerd door Charles Warren, gevolgd door verschillende archeologen in de twintigste eeuw. Nu de opgravingen zijn voltooid, weten we dat het twee identieke prachtige zalen bevatte met een uitgebreide fontein ertussen. De muren van de zalen en de fontein waren versierd met een gebeeldhouwde kroonlijst met pilasters (platte steunpilaren), bekroond met Korinthische kapitelen. De decoratieve stijl van het gebouw is typerend voor de weelderige architectuur uit de Tweede Tempel-periode.

Mordechai Soli Eliav, voorzitter van de Western Wall Heritage Foundation zei: ‘Het is opwindend om zo’n prachtig bouwwerk uit de Tweede Tempelperiode te onthullen, terwijl we rouwen om de verwoesting van Jeruzalem en bidden voor het herstel ervan. Deze kamers maken deel uit van een nieuwe looproute door de tunnels van de Westelijke Muur, waar bezoekers fascinerende vondsten kunnen bekijken en voor het eerst langs de hele route kunnen wandelen tussen overblijfselen uit de Tweede Tempel-periode, die de complexiteit van het Joodse leven in Jeruzalem tussen de Hasmoneeën en de Romeinse perioden belichten.’

Dr. Shlomit Weksler-Bdolach, opgravingsdirecteur namens de Israel Antiquities Authority, noemt het een van de prachtigste openbare gebouwen uit de Tweede Tempel­periode, die ooit buiten de muren van de Tempel­berg in Jeruzalem zijn blootgelegd. Het werd rond 20-30 n.Chr. gebouwd. Het gebouw, dat blijkbaar langs een straat stond die naar de Tempel­berg leidde, werd gebruikt voor openbare functies – het kan zelfs het gebouw van het stadsb­estuur zijn geweest waar belangrijke funcionarissen werden ontvangen voordat zij het tempel­complex en de Tempel­berg betraden.’

‘Bezoekers kunnen zich nu een voorstelling maken van de weelde van de plaats: de twee zijkamers dienden als sierlijke ontvangst­ruimten en ertussen bevond zich een prachtige fontein met water dat uit loden pijpen stroomde die in het midden van de Korinthische kapitelen die uit de muur staken, waren verwerkt.’
Later werd in een van de kamers een bad met trap­treden gemaakt, dat werd gebruikt als ritueel bad.

Bij de opgravingen werden ook de oorspronkelijke massieve stenen platen ontdekt waarmee het antieke gebouw was geplaveid. De archeologen denken dat in de gastenkamers, die ook als eetzaal werden gebruikt, houten ligbanken stonden, die niet bewaard zijn gebleven. Dit was gebruikelijk in de Griekse, Helle­nistische en Romeinse wereld van de vijfde eeuw v. Chr. tot de derde-vierde eeuw n. Chr.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.