Archeologie: De put van Jeremia en zegels van ministers

De profeet Jeremia werd vervloekt, geslagen en in een put gegooid, maar hij liet zich niet het zwijgen opleggen. Ondanks doods­bedrei­gingen bleef Jeremia volhouden het volk te berispen voor hun zonden en hen te waar­schuwen voor de vernie­tiging die zou volgen als zij in opstand zouden komen tegen Babylonië.

Door Megalim |

De video, gefilmd in een cisterne in de Stad van David, toont de beladen sfeer en de ontreddering van de ongehoorzame profeet. Op enkele meters van de cisterne werden bullae (zegels) ontdekt van Juchal de zoon van Shelemja en Gedalja de zoon van Pashhur, twee regerings­functionarissen die probeerden Jeremia ter dood te laten veroordelen. (Jeremia 38).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.