Arabische wereld maakt een berg van een molshoop

Het spektakel dat in de Arabische wereld wordt gemaakt rond de ontsnapping van zes terroristen uit de Gilboa gevangenis aan de vooravond van Rosh Hashanah, toont aan hoe wanhopig zij zelfs maar een kleine overwinning op Israël aangrijpen om die te vieren.

Door Edy Cohen |

Nadat het nieuws van de ontsnapping van zes terroristen bekend werd, zijn de sociale netwerken in de Arabische wereld en vooral onder de Pales­tijnen in rep en roer geweest. Daaren­tegen hebben Israëls nieuwe vredes­partners in de Golf­staten geen enkele belang­stelling voor de gevangenis­uitbraak getoond.


Snoepgoed uitdelen bij de Universiteit van Jordanië

Maar natuurlijk vieren die landen langs onze grenzen en de buur­volken om ons heen nog steeds wat zij ‘over­winning op de zionisten’ noemen, vanwege een thee­lepeltje dat zes moord­dadige terro­risten hielp een tunnel te graven die hen uit de gevangenis leidde. Arabieren, verlangend naar de over­winning op Israël, hebben deze ontsnap­ping naar een heel andere dimensie getild en de hele zaak volledig buiten proporties opge­blazen.


Vreugde en uitdelen van snoep in Gaza, verheugd over de gevangenen die op vrije voeten zijn

Het is algemeen bekend dat de Arabische volken de neiging hebben hun over­win­ningen te over­drijven. Tot op de dag van vandaag vergeten de Arabieren niet de over­winning van Saladin, de grote veldheer die de kruis­vaarders versloeg en Jeruzalem bevrijdde in de Slag bij Hattin in 1187. Het kan hun niet schelen dat Saladin helemaal geen Arabier was, maar eerder een Koerd. Zelfs vandaag nog heeft de terroris­tische organisatie Hamas de figuur van Izz al-Din al-Qassam als hun held aange­nomen en noemen zij hun bataljons en raketten naar hem, hoewel hij Syrisch en niet Palestijns was.


Geïnspireerd door een film…

Hoe dan ook, de Arabieren zijn dol op herinneringen aan overwinningen uit het verleden omdat zij verlangen naar een moderne overwinning in hun oorlogen tegen Israël. Zoals u zich wellicht herinnert, verloren de Arabieren in Israëls Onafhankelijkheidsoorlog in 1948, vervolgens in de Zesdaagse Oorlog in 1967 en opnieuw de Jom Kippoer-oorlog van 1973 (die niettemin allemaal als ‘overwinningen’ worden herinnerd in de Arabische naties). Natuurlijk heeft Israël nog nooit een oorlog verloren, want als dat wel het geval zou zijn, zou dat het einde betekenen van het Joodse volk in het Land Israël.


‘Jullie verbazing zal langer duren, dit is geen film, o vijand van Allah.
Het zijn mannen die geloofden dat Allah met hen was’.

Euforie in de Arabische wereld

De ontsnapping van de zes terroristen was inderdaad een mislukking en ik probeer de ernst van het incident niet te baga­telli­seren. Maar wat de Arabieren vieren, dat deze gebeur­tenis een over­winning was voor de hele islami­tische natie, alsof zij erin slaag­den ‘Palestina’ te bevrijden en de Joden in zee te gooien, is veel­zeggend. Zeker, het is gênant, en een mis­luk­king, maar het is zeker niet zoiets als een militaire neder­laag voor de IDF of de Joodse Staat.


‘De tunnel van vrijheid wanneer het land van jou is’. #GilboaPrison

Honderden cartoons en video’s die de ontsnap­ping van de zes terroristen simuleren, werden binnen enkele uren op sociale media geplaatst. Hun doel is de prestaties te verheer­lijken van bloed­dorstige terro­risten, die de Pales­tijnen ‘gevan­genen’ noemen.


Ze steken de brug in de ochtend over. #vrijheidstunnel

In Israël worden ze ‘terroristen’ of ‘veilig­heids­gevan­genen’ genoemd. Er zij aan herinnerd dat alle zes de ontsnapten levens­lange gevangenis­straffen uitzaten wegens moord op Joden. Dit zijn geen vrijheids­strijders of mensen die tegen de IDF hebben gevochten. Dit zijn terroristen die hebben geholpen een bus op te blazen of een zelf­moord­terrorist hebben gestuurd om zichzelf op te blazen tussen onschul­dige mannen, vrouwen en kinderen.


Ontsnappingsmethode uit de Gilboa-gevangenis. #Vrijheidstunnel

Voor de Palestijnen brandt de kwestie van de gevangenen die door Israël worden vastgehouden in hun hart. Deze terroristen zijn de glorieuze vervulling van hun nationalistische hoop en dromen, die hun leven hebben opgeofferd voor de oprichting van een Palestijnse staat en de omverwerping van wat zij ‘de bezetting’ noemen. Honderden en zelfs duizenden zitten in Israëlische gevangenissen, en in de ogen van onze vijanden zijn zij niet alleen volmaakt onschuldig, maar zijn zij ook helden.

In dit artikel ziet u de belangrijkste karikaturen die deze week op de sociale netwerken verschenen. Enkele zijn duidelijk geïnspireerd door een film met de titel Walls of Hope .


Tekenfilms #FreedomTunnel


Het zijn jonge mannen die in hun Heer geloofden, dus braken ze de wil van de cipier en omarmden ze de vrijheid. #vrijheids­tunnel # Gilboa Gevangenis