‘Arabische MK’s moeten samenwerken met Netanyanu’

Uit een recent onderzoek, uitgevoerd wegens een mogelijke vierde Israëlische verkiezing in twee jaar, blijkt onder meer dat een meerderheid van de Arabische kiezers wil dat hun ver­tegen­woor­digers in de Knesset meer samen­werken met de regering, zelfs als het een rechtse regering is.

Door Ryan Jones |

In de enquête, die werd uitgevoerd door het Midgam Institute namens het Israel Democracy Institute, werd aan de respondenten gevraagd of zij de recente samenwerking tussen premier Benjamin Netanyahu en het Knessetlid Mansour Abbas, hoofd van de Ra’am-factie (een islamitische partij) binnen de Gezamenlijke Arabische Lijst, al dan niet steunen.

Verrassend genoeg (of misschien niet zo verrassend – zie hieronder) gaf 41 procent van de Arabische respondenten aan deze samenwerking te steunen, terwijl slechts 34 procent zei tegen te zijn. De overige 25 procent zegt niet genoeg te weten over de kwestie om te kunnen antwoorden.

Aan Joodse zijde steunt slechts 29 procent de samen­werking tussen Netanyahu en Abbas. Maar dat getal werd waarschijnlijk zwaar vertekend door linkse kiezers die zich verzetten tegen de samen­werking omdat ze willen zien dat Netanyahu wordt gesteund (en misschien omdat het hun verhaal schaadt, dat de premier een racist zou zijn), en niet omdat ze zich verzetten tegen de politieke samenwerking tussen Joden en Arabieren in het algemeen.

Dankzij de slechte vertegenwoordiging is de opkomst van de Arabische kiezers van oudsher relatief laag. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Een erfenis van ontevredenheid

Het is inmiddels geen geheim meer dat veel Arabische kiezers in Israël ontevreden zijn over hun vertegen­woor­diging in de Knesset. Ze beschuldigen de meeste Knesset­leden van de Gezamenlijke Arabische Lijst ervan, dat ze zich meer bekommeren om de ‘Palestijnse zaak’ dan om zaken die de lokale Arabieren werkelijk aangaan.

‘De Arabische partijen hebben mij nooit vertegen­woor­digd’, vertelde Samer Anzawi, een inwoner van Nazareth, aan Israel Today in de aanloop naar een recente verkiezing. ‘Ze praten misschien veel over gelijke kansen, de eisen van de Arabische sector en het verlagen van de kosten van levensonderhoud, maar uiteindelijk doen ze niets. Ze zitten al eeuwenlang in de politiek, maar er is niets veranderd.’

Anzawi herhaalde wat veel Arabische kiezers destijds voelden, en nu nog steeds voelen, dat de Gezamenlijke Arabische Lijst meer een vertegenwoordiging is voor de Palestijnen dan voor de Israëlische Arabieren.

Het is daarom eigenlijk geen verrassing dat zoveel Arabische kiezers blij zijn dat Mansour Abbas samen­werkt met de ‘zionistische’ regering, zelfs als deze wordt geleid door de zogenaamd racistische Netanyahu.

De Gezamenlijke Arabische Lijst viert zijn groei tot 15 zetels. Maar dat zal waarschijnlijk niet lang duren. Mansour Abbas is helemaal onderaan in het midden van de foto te zien. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Uit andere peilingen blijkt dat de gezamenlijke Arabische lijst bij de volgende verkiezingen zal terugvallen van de huidige 15 naar slechts 11 zetels.

Reeds jarenlang brengt een aanzienlijk deel van de Arabische kiezers hun stem uit op overwegend Joodse partijen, en dit keer gaan er misschien niet zo weinig van die stemmen naar Netanyahu’s Likoed.

Er was enig verzet onder de Arabische kiezers toen de Gezamenlijke Arabische Lijst de enige partij in de Knesset was die zich verzette tegen de nieuwe vredes­akkoorden tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Soedan. De overgrote meerder­heid van de Israëlische Arabieren wil gewoon in vrede en welvaart leven. Terwijl hun eigen vertegenwoordigers de vlammen van het conflict blijven aanwakkeren, zien ze dat Netanyahu vredes­akkoorden sluit die voor beide partijen voordelig zijn, en daar willen ze een deel van.

‘Ik ken veel mensen in mijn buurt die stiekem op Likoed zullen stemmen. Bibi, hoewel hij en de Likoed rechts zijn, voert het linkse beleid van Israël uit. Hij is de enige die daartoe in staat is,’ vertelde Achmed, een bus­chauffeur uit Haifa, eerder dit jaar.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.