Arabische journalisten op zwarte lijst voor steun aan Israël-VAE-deal

Niemand verwachtte dat de vrede tussen Israël en de Golfstaten zonder tegenstand zou verlopen. Toch is het schrijnend om te zien hoe hypocriet sommige tegenstanders van deze deal kunnen zijn. Vooral bij wie je morele superioriteit verwacht. De poortwachters, bij wijze van spreken.

Door Ryan Jones |

:

Yasser Abu Hilala is een prominente journalist in de Arabische wereld. Van 2014 tot 2018 was hij directeur van Al Jazeera, en op Twitter heeft hij maar liefst 495.000 volgers in het Midden-Oosten. En de nieuw ontstane vriendschap tussen Israël, de VAE en Bahrein bevalt hem echt niet.

Vorige week probeerde Abu Hilala op Twitter een zwarte lijst op te stellen van alle Arabische media die de Israëlisch-Arabische toenadering steunen, en hij vermeldde ook de eerste drie namen, samen met een hashtag die zijn volgelingen konden gebruiken wanneer zij de identiteiten van andere ‘collaborateurs’ bekend maken.

‘Ten behoeve van de documentatie, wie zijn de journalisten, schrijvers en politici die de Emirati en Bahreinse normalisatie #normalizers_list steunden? Ik herinner me Turki al-Hamad uit Saoedi-Arabië, Abdulkhaleq Abdulla uit de VAE, en Zaid al-Obeidat uit Jordanië (…) de rest van de lijst:’

De Arabische Raad voor Regionale Integratie heeft Abu Hilala aangesproken, en er op gewezen dat hij in het verleden had gepleit voor persvrijheid, en nu wil hij degenen die tegengestelde politieke opvattingen hebben het zwijgen opleggen.

Veel van zijn volgelingen gaven gehoor aan het verzoek van Abu Hilala en gaven de namen op van tientallen Arabische journalisten die gunstig hadden gereageerd op de normaliseringsovereenkomsten met Israël. Anderen hekelden Abu Hilala, omdat hij zich schuldig maakte aan opruiing die ertoe kon leiden dat de genoemde journalisten het doelwit werden van extremisten.

De meer afwijkende antwoorden werden snel verborgen door Abu Hilala, blijkbaar opdat de mensen die zijn tweets lezen, zouden denken dat iedereen het eens was met zijn standpunt.

Tot zover de objectiviteit en transparantie in de journalistiek.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.