Antisemitisme gerelateerd aan Israël sterk gestegen

Antisemitisme is niet gestorven na het einde van de Holocaust, en wordt steeds meer zichtbaar na een nieuwe Gaza-oorlog en te midden van de aanhoudende Corona­crisis. Denk aan de aanvallen op synagogen in de VS, en de ophitsing tegen Israël door Iran.

Door Yochanan Visser | | Onderwerpen: antisemitisme, diaspora
Jonge Israëli's verzamelen zich opnieuw voor een demonstratie tegen toenemend antisemitisme in de wereld. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Vorige week was het 80 jaar geleden dat de Wannsee­conferentie plaatsvond. Uit de notulen van die beruchte historische bijeenkomst van 15 vooraanstaande nazi-leiders, waaronder Reinhard Heydrich en Adolf Eichmann, blijkt dat de bijeenkomst ging over de uitvoering van de ‘Endlösung’ (eindoplossing) en niet over het vinden van een oplossing. Met ‘Endlösung’ bedoelden de nazi’s die aanwezig waren bij de Wannseeconferentie, de moord op de Europese Joden.

Het besluit om zoveel mogelijk Joden te doden was eerder genomen, nadat pogingen van Hitlers naziregime om de Europese Joden min of meer te dwingen te emigreren, grotendeels waren mislukt. Deze pogingen waren bij wet geregeld, en die wetgeving bevatte allerlei discriminerende maatregelen tegen Joden.

De Neurenberger wetten van 1935, bijvoorbeeld, bepaalden dat alleen ‘Ariërs’ het Duitse staats­burger­schap konden behouden. Dit betekende dat iedereen die niet aan de nazi-definitie van een Ariër voldeed het Duitse staats­burger­schap kon worden ontnomen. Het gevolg was dat Duitse Joden persona non grata werden.

Kristallnacht en Babi Yar

De discriminatie en haatcampagne tegen Duitse Joden leidde uiteindelijk tot de zo genoemde Kristallnacht in november 1938. Tijdens die georgani­seerde pogrom werden Joodse bedrijven en synagogen aangevallen en in veel gevallen vernield.

Ook werden ongeveer honderd Joden vermoord en in de nasleep van de Kristall­nacht begon de deportatie van Joden naar concentratie­kampen. De eerste deportatie betrof een grote groep van 30.000 Joodse mannen, en daarna werden nog veel meer Duitse Joden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd.

Na het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1938 nam het geweld van de nazi’s tegen de Joden verder toe en werd de eerste fase van de Holocaust ingeluid met massa­moorden op Joden.

In Oekraïne bijvoorbeeld, in het ravijn van Babi Yar bij Kiev, vermoordde het SS ‘Sonder­commando Einsatz­gruppe C’ op één dag 33.771 Joden, onder wie veel kinderen, door ze neer te schieten met automatische geweren. Sommige kinderen werden levend in het massagraf gegooid. De Oekraïense politie werkte samen met de SS bij deze afschuwelijke massamoord en hielp ook bij het bedekken van het massagraf met aarde.

Het is belangrijk de geschiedenis van de Wannsee­conferentie en Babi Yar in herinnering te brengen, en niet alleen op de Inter­nationale Holocaust herdenkdag, die vandaag 27 januari plaatsvindt. Het antisemitisme is namelijk niet met de Holocaust gestorven en neemt in 2022 weer sterk toe.

2021 rampjaar voor Joden buiten Israël

Het afgelopen jaar kende het grootste aantal anti­semitische incidenten in decennia. Dat blijkt uit een jaarverslag van de Wereld Zionistische Organisatie en het Joods Agentschap, dat vorige week werd gepubliceerd.

In 2021 werden elke dag tien antisemitische incidenten geregistreerd, en volgens beide organisaties ligt het aantal hoogst­waarschijnlijk veel hoger, omdat veel incidenten niet werden gemeld door de slachtoffers. Anti­semitische incidenten zijn ook niet langer beperkt tot Europa en het Midden-Oosten, waar Iran nu Egypte heeft vervangen als het meest anti­semitische land.

Antisemitisme in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is het aantal antisemitische incidenten in 2021 sterk gestegen en werden zelfs Joden in synagogen aangevallen, meestal door moslims. In totaal werden sinds augustus 2018 16 Joden vermoord in de VS tijdens aanvallen op synagogen, Joodse gemeen­schaps­centra en koosjere winkels. Alleen al in New York City verdubbelde het aantal anti­semitische incidenten in 2021 ten opzichte van 2020. De stad zag 503 incidenten in 2021 tegenover 252 in 2020.

De terreur tegen Joden in de VS gaat intussen onverminderd door, zoals bleek uit de gijzeling van vier Joden in een Reform synagoge in Colleyville, Texas tijdens shabbat op 15 januari.

Toenemend antisemitisme en de relatie met Israël

De golf van antisemitisme in Europa (waar de helft van alle incidenten plaatsvond), de Verenigde Staten, Australië en Canada wordt vaak in verband gebracht met wat er in Israël gebeurt. Extre­mistische moslims, maar ook radicale linkse elementen en extreem-rechtse activisten op de drie continenten zijn hoofd­zakelijk verantwoordelijk voor dit ‘nieuwe’ antisemitisme en proberen Israël als een apart­heids­staat te brandmerken.

Er was een duidelijke piek tijdens de elfdaagse oorlog die Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad eind mei vorig jaar tegen Israël voerden. Maar ook de Corona-crisis speelde een rol bij de toename van het anti­semitisme.

Op de sociale media circuleren nog steeds complot­theorieën over Joden die achter de verspreiding van de pandemie zouden zitten, terwijl de quarantaine­verplichting, de lockdowns en de oproepen om zich te laten vaccineren worden vergeleken met het beleid van Hitler in nazi-Duitsland.

Het meest antisemitische land ter wereld

Het land met het enige regime ter wereld dat openlijk antisemitisme aanwakkert, is nu Iran. Neem bijvoorbeeld wat Alireza Tangsiri, de commandant van de marine van de Islamitische Revolutionaire Garde, deze maand zei op Busher TV in Iran. Tangsiri vroeg zich openlijk af of de Saoedi’s wel echt Arabieren waren. Hij beantwoordde zijn eigen vraag door te zeggen dat de Saoedische Arabieren in feite Joden waren die graag oorlog voerden met de profeet Mohammed.
Met deze uitspraak wilde de IRGC-commandant de koninklijke familie in Saoedi-Arabië beledigen en vernederen.

Het regime van Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei is obsessief anti­semitisch en dit motiveert de acties van de Islamitische Republiek, zegt Elie Cohanim, de in Iran geboren vrouwelijke gezant tegen antisemitisme bij de vorige Amerikaanse regering. Zij merkte op dat Iran een van zijn militaire groepen de ‘Al Quds Brigade’ (Islamitische aanduiding voor Jeruzalem) heeft genoemd.

De mullahs gebruiken de naam ‘al-Quds’ voor de buiten­landse tak van de Islamitische Revolu­tionaire Garde vanwege hun wens Jeruzalem te ‘bevrijden’ van de Joden, terwijl het ontkennen van de Holocaust staatsbeleid is.

De door Iran gesteunde terroristische activiteiten via Hamas, Hezbollah, de Palestijnse Islamitische Jihad, en in de nabije toekomst zelfs de Ansar Allah militie in Jemen, zijn louter gericht op de vernietiging van Israël. Ansar Allah, ook bekend als de Houthi-militie, verklaarde vorig jaar dat het deel was gaan uitmaken van de zogenaamde ‘As van Verzet’ en zwoer Israël in de toekomst te zullen aanvallen. Het is de wens van het Iraanse regime om een einde te maken aan een Joodse soevereine aanwezigheid in het Midden-Oosten en dit voedt veel van hun activiteiten, aldus Cohanim.

Ze gaf vervolgens het voorbeeld van Khamenei die antisemitische uitspraken deed over Jared Kushner, de Joodse schoonzoon van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn gezant voor het Arabisch-Israëlische vredesproces.

‘Ayatollah Khamenei had het lef om Jared Kushner, de schoonzoon en senior-adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, een Jood en een ‘vuile zionist’ te noemen,’ zei Cohanim.

Het woord Jood als vloek

Wanneer we een blik werpen op de traditionele, klassieke islam, zien we dat het woord Jood geen deni­grerende term is. Dit fenomeen is nu ongeveer 100 jaar oud. Vandaag de dag, als je iemand in de moslim­wereld wilt aanvallen, noem je hem of haar Joods. Het is de ergste vorm van smaad onder fundamentele moslims.

‘Toen Imran Khan premier van Pakistan werd, bijvoorbeeld, was er een fundamentalistische extremistische organisatie die hem een Jood noemde,’ vertelde Cohanim aan The Media Line.

Geen beslissende actie tegen toenemend antisemitisme

Intussen blijft het onduidelijk wat de VS, Europa, Australië en Canada van plan zijn te doen aan het toenemende antisemitisme. Veroor­delingen zoals de Amerikaanse president Joe Biden die uitsprak na aanslagen als die in Colleyville zijn niet meer voldoende, zou je kunnen zeggen.

In het geval van de gijzelingscrisis in Colleyville had de FBI zelfs moeite om het anti­semitische motief van de Britse moslimterrorist vast te stellen. Dit gebeurde nadat in sommige media berichten waren verschenen, dat de FBI in het bezit was van een opgenomen telefoon­gesprek dat de terrorist tijdens de gijzelings­crisis met zijn broer had gevoerd. Tijdens dat gesprek vervloekte de gijzelnemer de Joden en Israël en beweerde hij dat zij ‘onze vrouwen en kinderen verkrachten’.

Vorig jaar, tijdens de oorlog tussen Israël en de terreur­groepen in Gaza, bezocht Malik Faisal Akram, de Colleyville-terrorist die werd dood­geschoten nadat zijn gijzelaars waren ontsnapt, een bijeenkomst in Blackburn, Engeland over de ‘escalerende spanningen’ in het Heilige Land. Daar zei Akram dat Joden gestraft en zelfs gebombardeerd moeten worden. Een politicus die de bijeenkomst bijwoonde, meldde dit bij de politie, maar er werd geen actie ondernomen.

Akram had ook een strafblad, maar dat weerhield de Amerikaanse autoriteiten er niet van om hem een visum te verlenen, zoals gebruikelijk is in de VS.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox