Analyse: Wat er echt aan de hand is in Iran

De Islamitische Republiek Iran heeft niet alleen te kampen met de internationale boycotacties wegens zijn gevaarlijke kernwapenprogramma. Israel Today neemt u mee achter de schermen van de interne onrust die het door meerdere volken bewoonde land uit elkaar dreigt te scheuren.

Door Edy Cohen |

Afbeelding: Een demonstratie in Duitsland tegen het moorddadige regime van Iran. (Foto: Filip Zanger/EPA-EFE)

De nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi, staat voor vele uitdagingen. Er is de nucleaire deal met de VS, groeiende interne Iraanse onrust, een falende economie, en nu meer rellen in westelijk Iran. Ongeveer een maand lang heeft het regime tever­geefs gepro­beerd de Turk­meense, Koerdische en Ahvazische minder­heden in de regio met geweld tot zwijgen te brengen.

Minderheidsgroepen in Ahvaz, in het zuidwesten van Iran, aangevoerd door de Ahvazi’s, hebben een intifada tegen het regime gevoerd. Wat de woede aanwakkert is een tekort aan water, en deze groepen eisen onafhan­ke­lijk­heid en bevrijding van de Iraanse ‘bezetting’. Honderd jaar onderdrukking moet stoppen, roepen de activisten, en de wereld heeft hun stem nog niet gehoord. Lees meer over hun benarde situatie in een artikel dat we drie jaar geleden schreven.

De directe aanleiding voor deze opstanden is het feit dat de Iraniërs hun water hebben gestolen door de bron om te leiden van Ahvaz naar Teheran, waardoor de plaatselijke boeren geen water meer hebben voor hun kuddes en akkers, en zelfs geen drinkwater.

Ahvaz ligt in het zuidwesten van Iran en is de hoofdstad van de Iraanse provincie Khuzestan. Aan het begin van de 20e eeuw waren de meeste inwoners van de regio Arabieren. In 1925 droegen de Britten echter, vanwege hun belangen, het olierijke gebied van Ahvaz over aan de Iraniërs. Met andere woorden, de stad Ahvaz is een Arabische stad die nu als bezet wordt beschouwd door de Iraniërs (die zichzelf als Perzisch beschouwen), en de Arabische bevolking in de stad probeert zich al vele jaren te bevrijden. In tegen­stelling tot de Palestijnse kwestie, die in de hele wereld tot vervelens toe wordt herhaald, is de kwestie Ahvaz in het Westen niet goed bekend.

De haven van Ahvaz staat in brand, maar er is geen media-aandacht voor, omdat de Iraanse autoriteiten de elektriciteit en het internet opzettelijk afsluiten om te verhinderen dat video’s de grens overgaan.
Hier is bijvoorbeeld een verslag dat we niet in de mainstream media hebben gehoord, namelijk dat activisten in Ahvaz vijf schepen van de Revolutionaire Garde in de haven van Linjah in Ahvaz in brand hebben gestoken.


Vijf Iraanse schepen van de Revolutionaire Garde zijn vanochtend vernietigd in de haven van Linjah in Ahvaz. De schepen vervoerden wapens naar Houthi-terroristen in Jemen.

De Iraanse autoriteiten houden dagelijks huiszoekingen en arresteren zelfs jongeren. Honderden Ahvazi’s zitten nu in gevangenissen waar ze ernstig worden gemarteld en soms niet overleven. En in de buiten­landse pers wordt niets gepu­bli­ceerd. Hoe zit het met de mensen­rechten? Waar zijn al die organisaties? Waar zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie? Als de Pales­tijnen zonder water zouden zitten, zouden er inter­nationale veroordelingen, boycots en woede uit de hele wereld komen. Maar dat is een ander verhaal.

Dit gebied in Iran staat in brand en al maandenlang vindt er een intifada plaats in de stad Ahvaz, maar de media worden volledig geblok­keerd omdat de Iraniërs volledige censuur hebben opgelegd. De meeste informatie die naar buiten komt is gelekt door verzets­activisten uit Ahvaz. De Iraanse gevestigde media en haar bond­genoten berichten niet over de demon­straties en rellen, waar­onder het aan­vallen van politie­agenten en het in brand steken van politie­voertuigen door de demon­stranten.

Al-Jazeera, dat gewoonlijk degenen steunt die rebelleren, is de afgelopen jaren een bond­genoot van Iran geworden na de blok­kade die door de Golf­staten is opgelegd, en is door zijn afhan­ke­lijk­heid van Iran gestopt met objectieve verslag­geving. Uitzendingen over de rellen in Ahvaz dienen het belang van Iran niet, dus wordt er niets uitgezonden, en dat onder­mijnt de geloof­waardigheid van het in Qatar gevestigde netwerk in hoge mate.

Er kwamen veel commen­taren van boze activisten met betrekking tot Al-Jazeera. In een ervan staat, in het Arabisch: ‘De Ahvazi Liberale Partij veroordeelt de houding van Al-Jazeera ten opzichte van de Ahvazi Revolutie met klem, evenals voor het niet verslaan van en rapporteren over de demonstraties van het Ahvazi volk.’

Onafhankelijkheidsverklaring van Achvazi


Onafhankelijkheidsverklaring: Wij zijn de zonen van het Ahwaz volk. Wij verklaren de volledige en alom­vat­tende onaf­han­ke­lijk­heid van de Islami­tische Republiek Iran en de oprich­ting van de vrije en onaf­hanke­lijke Staat Ahwaz.

De afgelopen dagen vond een historische gebeurtenis plaats toen activisten van de Al-Ahvaz Liberale Partij de onafhankelijkheid uitriepen. De Ahvaz zoeken hulp bij regeringen over de hele wereld. Dit is een historische gebeurtenis die, indien deze wordt uitgevoerd, andere minderheden zal aansporen om naar onafhankelijkheid te streven en Iran van binnenuit zal versplinteren. Het gebeurde niet lang geleden in de Sovjet-Unie, toen de wereld het niet verwachtte.

De opstanden tegen het Iraanse bewind in westelijk Iran zullen doorgaan. Landen over de hele wereld zouden het recht op zelfbeschikking van het Ahvazi-volk moeten steunen, vooral degenen die beweren hetzelfde te willen voor de Pales­tijnen. Is Pales­tijns bloed kost­baarder dan Ahvazi? Of is er alleen nieuws als er Joodse betrok­kenheid is? No Jews, no news?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.