60% van de Amerikaanse jongeren vindt aanval van 7 oktober “gerechtvaardigd”

Zestig procent meent dat de gruweldaden begaan door Hamas gerechtvaardigd waren “door de benarde situatie van de Palestijnen”.

Door Daniel Greenfield | | Onderwerpen: Gazastrook, Ameri, Hamas
Een pro-Palestijnse bijeenkomst in Columbus, Ohio, op 12 november 2023. Foto: Becker1999 uit Columbus, OH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Dit gegeven komt uit het Harvard-Harris (HH) onderzoek waar veel over gesproken wordt. Enquêtes moeten over het algemeen met een korreltje zout worden genomen en de HH-enquêtes hebben onlangs een aantal opzienbarende cijfers opgeleverd. Toch weerspiegelen ze een trend die generaties overspant.

De cijfers zijn in werkelijkheid misschien niet zo slecht, maar ze zijn wel slecht.

Drieënzeventig procent van de respondenten was het ermee eens dat de Hamas-aanvallen van 7 oktober “genocidaal” waren en niet konden worden gerechtvaardigd. De cijfers verslechteren echter naarmate de respondenten ouder worden.

Veertig procent van de 35- tot 44-jarigen vindt dat de aanvallen gerechtvaardigd konden worden, en in de groep van 18 tot 24-jarigen vindt 60 procent dat ze gerechtvaardigd waren.

Zesenzestig procent van de 18- tot 24-jarigen gelooft dat de aanval genocide was en 60 procent gelooft dat het gerechtvaardigd kan worden “door de benarde situatie van de Palestijnen”.

Vijftig procent van de respondenten in deze leeftijdsgroep steunt Hamas. Drieënvijftig procent vindt dat mensen mogen oproepen tot de genocide op Joden.

Belangrijk voorbehoud

Er zijn verschillende redenen waarom deze cijfers zo slecht zijn. Vooral het onderwijssysteem is problematisch geworden. Generatie Z haalt haar informatie over het algemeen uit sociale media. Ze is ook het meest divers en daarom het meest antisemitisch.

Een van de redenen waarom deze cijfers zo verschrikkelijk zijn, is dat Harvard-Harris alleen geregistreerde kiezers heeft ondervraagd. Minder dan de helft van de 18- tot 24-jarigen zijn geregistreerde kiezers en degenen die dat wel zijn, zijn vaak extreem links en komen uit links georiënteerde gebieden van het land. Deze cijfers weerspiegelen dus minder deze leeftijdsgroep dan alle andere.

De cijfers weerspiegelen een kwart van de 18- tot 24-jarigen uit een populatie die veel politieker en veel linkser is. (Dat maakt ze niet minder verschrikkelijk.)

Wat we hier zien is niet simpelweg een kwestie van generatie, maar van opvoeding. Dit is een bevolking die veel vaker het universitaire systeem heeft doorlopen, politiek actief is en belangrijke posities bekleedt bij de overheid en in het bedrijfsleven. Ook al hebben we het maar over een kwart van de 18- tot 24-jarigen, dit is het kwart dat het over 10 tot 20 jaar voor het zeggen zal hebben.

Tweede voorbehoud

Ik heb al verwezen naar eerdere Harvard-Harris peilingen over Hamas en Israël. Als je goed naar de resultaten kijkt, zijn de cijfers voor 18- tot 24-jarigen ideologisch niet consistent. Hoewel ze een weerspiegeling zijn van groeiend extremisme en vijandigheid, weerspiegelen ze in sommige gevallen ook morele ambiguïteit.

Zo zegt 70% van de 18-24-jarigen dat Israël probeert burgerslachtoffers te voorkomen en 60% dat Israël genocide probeert te plegen.

Achtenvijftig procent gelooft dat Hamas genocide probeert te plegen en 76% gelooft dat er met Hamas onderhandeld kan worden.

Achtentachtig procent vindt dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen terroristische aanvallen door luchtaanvallen uit te voeren op doelen in dichtbevolkte Palestijnse gebieden met waarschuwingen voor die burgers.

De moraal van het verhaal is dat 18- tot 24-jarigen ook dom zijn en vaker geen consistent standpunt hebben over sommige van deze kwesties en het eens zijn met wat hen gevraagd wordt. Dat is niet het hele antwoord, maar het is een factor.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox