× Mis geen enkele update en volg @IsraelTodayNL op Twitter
Vrijdag 19 December 2014 | 27 Kislev, 5775 | 09:24:09 Jeruzalem GMT+02:00

Israel Today

Artikelen

Geen Joodse binding

Dinsdag, 8 November 2011 14:40

In de week voor Rosh HaShana, het Joodse Nieuwjaar, was er een gebedsbijeenkomst van Joden op het Tempelplein in Jeruzalem. Een groep van ongeveer dertig mannen verzamelde zich daar om te bidden, waarop de moslimbewakers de hulp inriepen van de Israëlische politie en de 76-jarige Joseph HaCohen werd gearresteerd. Het is Joden namelijk verboden om op het Tempelplein te bidden.


Als moslimbewakers zien dat er Joodse toeristen staan te bidden, wordt dat direct gemeld aan de politie. Vanuit een Bijbelse en Joodse visie is dit onbestaanbaar, maar niet vanuit de visie van de Palestijnen die Jeruzalem voor zichzelf opeisen en de Joodse historie van Jeruzalem ontkennen of vervalsen.


In de Palestijnse media wordt de Joodse geschiedenis keer op keer verloochend. ‘De zionisten moeten begrijpen dat ze geen recht hebben op Palestina of Jeruzalem’, schreef een Palestijnse commentator in het dagblad Al-Hayat Al-Jadida. ‘De Joodse beweringen over hun tweeduizendjarige geschiedenis zijn verzinsels en geschiedvervalsingen!’


Op 11 augustus zond de officiële omroep van de Palestijnse Autoriteit een documentaire uit over de Joodse Klaagmuur. ‘Onze Palestijnse historische banden met Jeruzalem zijn dieper dan die van de Joden, die toch al vervalst zijn’, meldde het begeleidende commentaar. ‘Vanaf ons balkon zien we het heiligdom van de islam die de horizon van Jeruzalem bepaalt, en intussen wordt onze stad door de Joden “vervuild” bij de Klaagmuur, de plaats waar ooit Arabische huizen stonden. Zodra de Israëli’s uit Jeruzalem zijn vertrokken, zullen wij de stad herstellen. Er zullen slechts wat verbleekte letters aan de Joden herinneren in het boek van de geschiedenis van onze heilige stad.’


In zijn toespraak voor de voltallige ledenvergadering van de Verenigde Naties waarschuwde de Palestijnse leider Abbas tegen een Palestijnse erkenning van Israël als ‘Joodse staat’: ‘Dat zou een bedreiging betekenen voor de toekomst van anderhalf miljoen Palestijnse christenen en moslims in Israël. Palestina is het land van Mohammed en Jezus.’ Hij sprak met geen woord over de Joodse binding met het land.


Om het Westen gunstig te stemmen verwijzen Palestijnse leiders altijd eerst naar de Arabische christenen. Maar inmiddels is het aantal Arabische christenen geslonken tot hooguit drie procent van de totale Palestijnse bevolking, inclusief de Arabieren die in Israël wonen.


Volgens de Palestijnen hebben de Joden ook geen historische of politieke binding met het heilige land, dit in tegenstelling tot de volgelingen van Mohammed en Jezus, dus moslims en christenen. Als een Palestijnse leider over Jeruzalem spreekt, zoals Abbas dat deed voor de VN-vergadering, wordt alleen gesproken over de heilige plaatsen voor christenen en moslims, maar komen de Joodse wortels niet ter sprake.


Door de politieke druk op Israël om biddende Joden op het Tempelplein te arresteren, wordt de Israëlische overheid indirect gedwongen om mee te werken aan de Palestijnse geschiedvervalsing. Dat de Joodse staat Joodse bidders op het historische plein van de Tempel van Salomon moet arresteren, is vernederend en beschamend voor ieder die de Tora en de Bijbel respecteert.

 


Trefwoorden:

Meer Artikelen »

1

De Bijbel over het weerDECEMBER 2014 Magazine
In de Bijbelse traditie neemt het weer een belangrijke plaats …
Laten we ons niet gedragen als Sodomieten!DECEMBER 2014 Magazine
Het Israëlische financiële dagblad Calcalist publiceerde in de eerste week …
Jeruzalem, steeds meer een strijdtoneelDECEMBER 2014 Magazine
‘s Morgens vroeg op 18 november werd in de orthodoxe …

2

Gevaarlijker dan 'zionisten'DECEMBER 2014 Magazine
Alaa H. voelt zich veilig in Gaza, ondanks het feit …
Wat Sisi mag, mag Bibi nietDECEMBER 2014 Magazine
De Palestijnen in de Egyptische grensstad Rafah hadden slechts achtenveertig …
Vrijbrief HamasDECEMBER 2014 Magazine
Het hele artikel lezen? Neem een (proef)abonnement op Israel Today. …

3

Mag je God meenemen naar het slagveld? DECEMBER 2014 Magazine
Het hele artikel lezen? Neem een (proef)abonnement op Israel Today. …
Een derde intifada?DECEMBER 2014 Magazine
Terwijl ik dit artikel schrijf, komt het bericht binnen dat …
Een groot verlies...SEPTEMBER 2014 Magazine
De meesten van de zevenenzestig gesneuvelde Israëlische soldaten in de …

4

Notulen van een besloten bijeenkomstSEPTEMBER 2014 Magazine
De Libanese krant Al-Akhbar deed op 1 september verslag van …
Gaza en AzazelSEPTEMBER 2014 Magazine
Het Hebreeuwse begrip ‘Lech le Azazel’ is vrij bekend en …
De Tempelvernietiging en de oorlogSEPTEMBER 2014 Magazine
Tisha be Av is de treurigste dag van het Joodse …