× Mis geen enkele update en volg @IsraelTodayNL op Twitter
Donderdag 18 December 2014 | 26 Kislev, 5775 | 13:56:19 Jeruzalem GMT+02:00

Israel Today

Artikelen

Waarom is september 2011 een gevaarlijke maand?

Maandag, 4 Juli 2011 17:43

Twee redenen: 1. Onzekerheid over Amerika 2. Arabische meerderheid in VN


In september staat Israël voor een moeilijke diplomatieke uitdaging. De Palestijnen vragen de Verenigde Naties om de officiële erkenning van een staat met de grenzen van 1967. De verwezenlijking daarvan zou zeer negatief kunnen uitpakken voor Israël, zowel op politiek, economisch als juridisch vlak, maar vooral als het gaat om de veiligheid. In Jeruzalem bereidt men zich voor op alle mogelijke scenario’s.


Sinds Benjamin Netanjahu in 2009 voor de tweede keer minister-president werd, vertikken de Palestijnen het om weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. De Palestijnse Autonomie onder leiding van PLO-leider Mahmoud Abbas kiest liever voor het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat met steun van de Verenigde Naties, dan te onderhandelen met een conservatieve Israëlische regering. Netanjahu blijft vasthouden aan de opvatting dat de grenzen van 1967 onverdedigbaar zijn.


De diplomatieke procedure voor de erkenning van een Palestijnse staat loopt via de VN-Veiligheidsraad. Minstens negen van de vijftien lidstaten moeten voor stemmen om de erkenning te realiseren. Israël is druk bezig om de leden van de Veiligheidsraad te vragen om tegen te stemmen. Tot nu toe kon Israël rekenen op een veto van de Amerikanen, maar met de huidige Amerikaanse regering is dat niet zo zeker. Toch denkt men dat de Veiligheidsraad het uitroepen van een Palestijnse staat niet zal goedkeuren.


Dat weten de Palestijnen ook. Daarom richten die zich direct tot de Algemene Vergadering. Daar is namelijk een ‘automatische meerderheid’ omdat 57 lidstaten islamitisch zijn, en meer dan 60 staten tot de ‘niet-gebonden landen’ behoren, die het over het algemeen eens zijn met de Arabische staten. De Palestijnen hopen daarom 140 van de 196 VN-lidstaten voor hun zaak te winnen. Eén nadeel voor de Palestijnen: een resolutie van de Algemene VN-vergadering is niet bindend.


Danny Ayalon, de Israëlische viceminister van Buitenlandse Zaken, liet ons desgevraagd weten: ‘Heel wat mensen denken dat het de zoveelste resolutie tegen Israël wordt. Het zou de zoveelste zijn van honderden. Denk bijvoorbeeld aan de resolutie waarin het Zionisme gelijkgesteld werd aan racisme. De vele anti-Israëlresoluties die de VN tussen 1975 en 1992 indienden, leidden er uiteindelijk toe dat Israël als ‘apartheidsstaat’ werd geboycot.’


Dergelijke resoluties brengen niets goeds voort, integendeel. Het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken vreest dat een resolutie waarin het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat wordt goedgekeurd Israël gerechtelijk in het nauw kan brengen. De Algemene VNvergadering zou bij het Internationale Strafhof in Den Haag (ICC) een juridisch rapport kunnen indienen ten gunste van een Palestijnse staat. Het ICC zou vervolgens tot een uitspraak kunnen komen dat de Palestijnen in hun recht staan. Als gevolg daarvan zou Israël kunnen worden aangeklaagd wegens vermeende oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen. Israël zou als bezetter kunnen worden aangemerkt. Tot op heden kon dat niet omdat de Palestijnen geen staat hebben.


Israël is bang dat heel wat landen van deze gelegenheid graag gebruik zullen maken. Dan zou Israël een gerechtelijk duel moeten voeren tegen de rest van de wereld. Met als gevolg dat Israël uit internationale gemeenschap wordt geweerd en economische sancties krijgt opgelegd. Of dit allemaal gebeurt, valt te bezien, maar het imago van Israël zou in dat geval wel flnke schade oplopen.


VS-president Obama zei: ‘De Palestijnen zullen met een eenzijdige actie in de VN geen staat kunnen oprichten!’ De voormalige Israëlische VN-ambassadrice Gabriela Shalev denkt dat de dreigende VN-resolutie ‘tandeloos’ is. Ze zegt: ‘Een Palestijnse staat zonder leger, zonder erkende grenzen en zonder instemming van Israël, is geen staat. In elk geval kan zo’n staat niet in vrede bestaan.’


Juristen uit Israël en andere landen richtten zich per brief tot de secretarisgeneraal van de VN, Ban Ki-Moon. Ze tonen daarin aan dat een erkenning van de staat Palestina binnen ‘de grenzen van 1967’ volgens het volkerenrecht onzinnig is, omdat er nooit en dergelijke grens is geweest. In de resoluties 242 uit 1967 en 338 uit 1973 van de Veiligheidsraad werden Israël en de Palestijnen opgeroepen om te werken aan een rechtvaardige en duurzame vrede. Volgens artikel 80 is de VN ook gehouden aan documenten die indertijd nog door de Volkerenbond zijn aangenomen. Het mandaat van 1922 geeft Israël het recht om op de historische grond van eretz Israël een nationaal vaderland voor het Joodse volk op te richten, inclusief Judea, Samaria en Jeruzalem. Daarom wonen er tegenwoordig 650.000 Joden in de zogenaamd bezette gebieden en in Oost-Jeruzalem, in overeenstemming met het internationale recht. Verder zouden, bij erkenning van een eenzijdig uitgeroepen Palestijnse staat, de Oslo-akkoorden worden geschonden (artikel 31, 1995). Daarin staat zwart op wit dat een Palestijnse staat slechts door middel van onderhandelingen met Israël kan worden verwezenlijkt.


Trefwoorden:

Meer Artikelen »

1

De Bijbel over het weerDECEMBER 2014 Magazine
In de Bijbelse traditie neemt het weer een belangrijke plaats …
Laten we ons niet gedragen als Sodomieten!DECEMBER 2014 Magazine
Het Israëlische financiële dagblad Calcalist publiceerde in de eerste week …
Jeruzalem, steeds meer een strijdtoneelDECEMBER 2014 Magazine
‘s Morgens vroeg op 18 november werd in de orthodoxe …

2

Gevaarlijker dan 'zionisten'DECEMBER 2014 Magazine
Alaa H. voelt zich veilig in Gaza, ondanks het feit …
Wat Sisi mag, mag Bibi nietDECEMBER 2014 Magazine
De Palestijnen in de Egyptische grensstad Rafah hadden slechts achtenveertig …
Vrijbrief HamasDECEMBER 2014 Magazine
Het hele artikel lezen? Neem een (proef)abonnement op Israel Today. …

3

Mag je God meenemen naar het slagveld? DECEMBER 2014 Magazine
Het hele artikel lezen? Neem een (proef)abonnement op Israel Today. …
Een derde intifada?DECEMBER 2014 Magazine
Terwijl ik dit artikel schrijf, komt het bericht binnen dat …
Een groot verlies...SEPTEMBER 2014 Magazine
De meesten van de zevenenzestig gesneuvelde Israëlische soldaten in de …

4

Notulen van een besloten bijeenkomstSEPTEMBER 2014 Magazine
De Libanese krant Al-Akhbar deed op 1 september verslag van …
Gaza en AzazelSEPTEMBER 2014 Magazine
Het Hebreeuwse begrip ‘Lech le Azazel’ is vrij bekend en …
De Tempelvernietiging en de oorlogSEPTEMBER 2014 Magazine
Tisha be Av is de treurigste dag van het Joodse …